Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Internetová stránka obce Lisková.

Vitajte na stránke obce Lisková

"Milí návštevníci"
vítame Vás na internetovej stránke obce Lisková.
Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť našu obec.
Veríme, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch, ako aj o aktivitách, ktoré sa v našej obci dejú. Súčasne Vás však prosíme o zhovievavosť, ak na stránke obce nenájdete ihneď informácie, ktoré by ste požadovali.

 


 

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA

nestanovený - 11.12.2016   24.00

plagát.jpg

Námestie pred KD Lisková

Adventný večer - vianočné trhy

Vážení občania, pozývame Vás na Adventný večer - vianočné trhy, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. decembra 2016 od 15,oo hodiny na námestí pred kultúrnym domom Lisková. V kultúrnom programe vystúpi spevácka skupina Liskovianka, vianočné koledy budú hrať a spievať deti z krúžku ZUŠ Jánoš. Bude si môcť zakúpiť rôzne vianočné ozdoby a výrobky, na dobrú náladu a občerstvenie sa bude ponúkať jelení guláš, kapustnica, zemiakové placky, grilovaná krkovička a klobásy, varené víno, hriatô, punč pre deti aj dospelých a ešte všeličo iné. Samozrejme bude aj prvé rozsvietenie vianočného stromčeka. Príďte medzi nás naladiť sa na vianočnú atmosféru, stretnúť sa s blízkymi a priateľmi a tiež dobre sa zabaviť. Tešíme sa na Vás všetkých.


 

24.11. - 31.12.2016   24:00

Lisková

Konsekrácia kostola Premenenia Pána v Liskovej

Sen mnohých obyvateľov obce Lisková sa stal skutočnosťou. 18.november 2016 bol pre nich dňom, zapísaný veľkými písmenami – vyše dvojročné úsilie bolo zavŕšené, v tento deň sa konsekrácia ( posvätenie ) kostola uskutočnila.
Je symbolické, že v tomto období si, my Liskovčania, pripomíname 80. výročie postavenia toho chrámu, ktorý novembri 1936, z vďaky našim starším predchodcom, požehnal Mons. Andrej Hlinka.
Slávnostnú svätú omšu, spojenú s konsekráciou kostola, celebroval Mons. Štefan Sečka – spišský diecézny biskup za účasti viacerých kňazov z farností dolného Liptova a dlhoročného správcu farnosti Lisková, dekana liptovskomikulášskeho dekanátu Mgr. Ing. Stanislava Culku. Kostol bol zaplnený veriacimi z farnosti Lisková ako aj z okolia a tak svätá omša mohla začať. Hneď v úvode sa ujal slova miestny farár Mgr. Michal Hunčaga, privítal vzácnych hostí: otca biskupa, kňazov, zástupcov evanjelickej cirkvi a. v. z Ružomberka, starostu obce Ing. Jozefa Murinu s poslancami Obecného zastupiteľstva, hostí z družobných miest z českých Kravař a poľských Wožnik, členov Farskej hospodárskej a pastoračnej rady ako aj všetkých farníkov a ostatných milých hostí. Priblížil v skratke históriu prestavby ako aj vyčíslenie nákladov na prestavbu a poďakoval sponzorom a veriacim, ktorí prispeli finančnými darmi na toto pekné dielo. Potom požiadal otca biskupa o prevedenie obradu konsekrácie.
V úvode svätej omše bol nový oltár, ambona, múry kostola aj všetci prítomní pokropení svätenou vodou, obrad konsekrácie pokračoval litániami ku všetkým svätým a po modlitbe nastala očakávaná chvíľa pomazania oltára aj konsekračných krížov olejom – krizmou a ich incenzovania kadidlom. Starší miništranti následne zakryli oltár plachtou a priniesli sviece, ktoré pán dekan Mgr. Ing. Stanislav Culka zapálil. Otec biskup spolu s kňazmi pokračoval v slávení svätej omše.
Na záver pán farár Mgr. Michal Hunčaga poďakoval otcovi biskupovi za povzbudivé slová, ktoré v homílii adresoval našim farníkom, poďakoval všetkým, ktorí boli akokoľvek nápomocní pri prestavbe kostola: Pamiatkovému úradu, projektantovi, firmám Mondi SCP Ružomberok, ECO - INVEST, starostovi obce, poslancom OZ, sponzorom i všetkým veriacim za podporu tohto diela.
Členovia farskej rady Ing. Edita Šaravská a Ing. Jozef Mrva úprimnými slovami poďakovali otcovi biskupovi, že nám náš zrekonštruovaný kostol posvätil.
Následne otec biskup udelil všetkým prítomným slávnostné požehnanie a po pápežskej hymne sa slávnosť skončila.
Po skončení boli naši hostia pozvaní do miestneho Športklubu na slávnostné posedenie a malé pohostenie bolo pripravené aj pre všetkých účastníkov.
A celkom na záver tohto príspevku chcem menom našej Hospodárskej a Pastoračnej farskej rady vysloviť veľké poďakovanie nášmu duchovnému otcovi Mgr. Michalovi Hunčagovi za to, že sa podujal na realizáciu tohto diela a vysloviť presvedčenie, že toto úsilie nebolo márne. Jeho meno sa navždy bude spájať s touto, pre farnosť i obec Lisková, historickou udalosťou. Je pravda, že máme radosť, nie je to pýcha. Je to taká zdravá hrdosť, že sme aj my, Liskovčania, dokázali realizovať takéto dielo a nadviazať na našich predchodcov, ktorí pred 80 rokmi dokázali za niečo vyše jedného roka postaviť tento chrám. A preto aj my, členovia Farských rád vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí prispeli, či pomohli akýmkoľvek spôsobom pri rekonštrukcii nášho kostola.
Ing. Ferdinand Piroh
člen Farskej hospodárskej rady


 

13.8.2016 - 14.8.2017   24:00

PA210015.JPG

Lisková

15. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka - výstup na Choč

V sobotu 13.augusta 2016 Obec Lisková usporiadala už 15. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka – výstup na Veľký Choč. Deň predtým mu predchádzala pietna spomienka na p. Slimáka pri mieste jeho posledného odpočinku. O 7,oo hodine ráno bol pred kultúrnym domom pristavený autobus pre všetkých milovníkov turistiky a priaznivcov tohto podujatia, výstup bol z Valaskej Dubovej. Počasie prialo tak akurát – aj slniečko a ani veľké teplo. Výstup bol síce náročný, ale odmena z krásneho výhľadu z vrchola zmyla všetku únavu a aj nohy prestali bolieť. Po krátkom oddychu nasledoval program – privítanie nielen starostu obce Ing. Jozefa Murinu, ale aj pozdravy hostí z družobných miest – českých Kravář a poľských Wožník. Samozrejme, nechýbala ani báseň o Choči liskovského rodáka Mgr. Jaroslava Rezníka. On síce na vrchol nevystúpil, avšak bol jedným z našich hostí na chate p. Dvorského, na ktorej sa po zostupe stretli všetci účastníci výstupu, ktorí na pamiatku dostali aj pamätné listy, odznačiky či tričká s logom výstupu. Po občerstvení – výbornom guláši a čapovaných nápojoch si ešte zaspievali hymnické piesne a s dobrým pocitom sa rozlúčili a pobrali domov. Síce unavení, ale vnútorne spokojní a už teraz sa tešia na budúce spoločné stretnutie.
Obec Lisková ďakujem nielen všetkým, ktorí zachovávajú tradíciu tohto podujatia, ale najmä všetkým, ktorí sa svojou prácou podieľali na jeho príprave, organizácii a zabezpečení.
Edita Forgáčová.


 

28.10. - 31.12.2016   24:00

PA270018.JPG

Lisková

Posedenie s jubilantami

27.októbra 2016 sa opäť uskutočnilo posedenie s jubilantami, ktorí tento rok oslávili 70., 75., 80., 85. a viac rokov. Všetci boli pozvaní osobnými pozvánkami. Okrem nich sme pozvali a uctili si aj manželské páry, ktoré oslávili 50. a 60. výročie sobáša. Po úvodnom privítaní sa hosťom prihovoril starosta obce Ing. Jozef Murina. Poďakoval im za prácu pre obec, za rôznu pomoc, samozrejme poprial ešte veľa rokov v zdraví v kruhu svojich rodín a blízkych. Potom už nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Liskovianka. Za doprovodu harmoniky a ozembucha miestnosť ožila veselým spevom, ku ktorému sa pridávali aj hostia. Po ich vystúpení starosta obce s členkami sociálnej komisie pri OZ ešte osobne každému jednému zablahoželali, odovzdali kytičku a malú pozornosť. Naši jubilanti sa radi stretli, medzi sebou porozprávali, na všeličo zaspomínali. Aj zase zanôtili spolu so spevákmi a potom aj zatancovali pri hudbe p. Jurgoša. Nálada bola veselá a všetci sa dobre cítili. Aj keď sa posedenia viacerí zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť, tí, ktorí prišli, určite neobanovali a radi budú naň spomínať.
Foto z podujatia nájdete vo fotogalérii.
Edita Forgáčová


 

2.5.2016 - 2.5.2017   24:00

P4300032.JPG

Lisková

Stavanie mája

podľa starého ľudového zvyku sa v predvečer 1.mája stavali máje. Vysoké, pestro ozdobené stromy stavali mládenci dievčatám súcim na vydaj. A aký by to bol máj bez mája v obci, tak sme poprosili teda našich mladých dobrovoľných hasičov, či by sa nepodujali aj tento rok postaviť máj spoločný pre celú obec. A o 18,3o hodine ho už vynášali zo záhrady pri obecnom úrade. Do nálady im miesto spevu dievčat vyhrával rozhlas. Prizerajúci sa občania sa už na túto ozdobu obce tešili a „májovníkov“ aj povzbudzovali. Stojí pred materskou školou, hrdo sa vypína a celý mesiac bude krášliť obec. Chlapci - hasiči, ďakujeme Vám.
Foto nájdete vo fotogalérii.
Edita Forgáčová


 

16.5.2016 - 30.5.2017   24:00

P5150027.JPG

Kultúrny dom Lisková

Oslavy Dňa matiek

Oslavy Dňa matiek v Liskovej.
... je jedno slovo. Nie je najdlhšie, skôr také maličké. Ale patrí niekomu, kto je najväčší a najbohatší. Najväčší srdcom a najbohatší láskou. To slovo a ten niekto je MAMA...
V nedeľu 15. mája sme si vo vyzdobenej sále kultúrneho domu uctili tie najmilšie a najdrahšie – naše mamy či staré mamy. Slávnostný príhovor mal starosta obce Ing. Jozef Murina. Vyzdvihol v ňom, čím všetkým pre nás mamy sú, poprial im veľa lásky, zdravia, šťastia a radosť z detí a rodiny. Potom už javisko patrilo vystupujúcim deťom – od najmenších škôlkárov až po starších žiakov. Pesničky a tance striedali divadielko, básničky, recitácie. Celkový program bol pestrý, krásny a živý. Deti svojim umením ukázali mamičkám, ako ich majú radi. Neutíchajúci potlesk bol krásnou odmenou za ich snahu. Chceme sa poďakovať všetkým účinkujúcim deťom a tiež ich pani učiteľkám za tento program a za krásny zážitok. O ozvučenie a hudobný sprievod celým programom sa postaral náš DJ Roman Kubala, ktorému tiež ďakujeme.
Fofo nájdete vo fotogalérii.
Edita Forgáčová


 

18.5.2016 - 18.5.2017   24:00

Lisková

Báseň nášho rodáka a čestného občana obce Mgr. Jaroslava Rezníka.

Studnička Márna

Vyschlo mi v krku a smäd po živote
mi bránu dychu zamyká...
Tak žiada sa mi tichý sviatok vody
a skromný pásik pokorného chodníka,

čo privedie ma k oku lúky
k tej lávke v lesnom zákutí,
kde čistá voda do plachietky
ma s nežným chládkom zakrúti,

vráti mi dych, zahasí smäd
a utrie čelo od potu,
aby mi Básňou požehnala
a vrátila ma k životu

s batôžkom búrnych, hlučných rokov,
čo zostali mi v pamäti
a na ktoré mi v tejto chvíli
studnička Márna posvieti.

Pozdravujem Ťa, studnička Márna,
pod Tvojím lesným úbočím!
Viem, že si zázrak tohto kraja
a že máš belčov na Choči.

Buď pozdravená, studnička Márna!
Pri Tebe i večnosť zdá sa byť pomalá!
No to bude preto,
lebo spod šľapaje
mohutného Choča
dávno si povstala.

Pozdravujem Ťa, studnička Márna
a kľakám k Tvojej hladine,
pozdravujem Ťa, voda praoltárna
a pijem Tvoje dúšky,
rátam Tvoje kvapky
čisté a nevinné,

čo prinášajú rozhrešenie,
čo hasia smäd a vlažia pery,
čo vracajú nám v Básni snenie
a plašia smútky sponad dverí
hlučného domu nášho života.
Nech Tvoja voda prezázračná
zaženie hrom i čierne mračná,
nech v našich srdciach
až na veky vekov
tečie a zurkotá!

Jaroslav Rezník január 2016


 

25.7.2016 - 25.7.2017   15.00

P7230028.JPG

Lisková

Lisková sa zabáva

Obec Lisková

V sobotu 23. júla 2016 sa za krásneho slnečného počasia pri vynovených priestoroch areálu Obecného športového klubu Lisková uskutočnil už 9. ročník podujatia „Lisková sa zabáva“. Slávnostne ho o 15,oo hodine otvoril starosta obce Ing. Jozef Murina, poprial všetkým dobrú náladu a zábavu a mohlo sa začať. Zároveň uviedol aj kultúrne vystúpenie speváckej skupiny Liskovianka.
Kým dospelí oddychovali na lavičkách, deti sa začali zapájať do detských súťaží, ktoré poriadali mladí DOMKÁRI. Zároveň naše poľovnícke združenie pripravilo pre deti súťaže v streľbe zo vzduchoviek a bol o ne veľký záujem. Najskôr sme mohli sledovať ukážky výcviku psov nášho kynologického klubu, po nich sa predviedli naši dobrovoľní hasiči. Medzitým na hlavnom ihrisku prebiehali futbalové zápasy mužstiev zostavených z radov občanov. Mohli sme sledovať aj divadielko, ktoré s deťmi nacvičila Mgr. Mirka Šulíková a ukážky modelov lietadiel a lietania. Počas celého popoludnia ujo Milan vozil deti na koníkovi. Pre deti bola pripravená trampolína a dva skákacie hrady, ktoré boli stále plné detí. Taktiež sa mohli povoziť na malých autíčkach – štvorkolkách. Veľký záujem a neustály rad bol pri milých žienkach , ktoré deťom maľovali tváričky, ruky či nohy podľa nimi vybraných predlôh. Tiež sme mohli poobzerať či zakúpiť si ručne vyrezávané drevené predmety a dekorácie nášho občana p. Jána Jánoša.. Vyvrcholením tohtoročného podujatia bolo vystúpenie ľudovej hudby Kysucký prameň z Oščadnice. Potom už nasledovalo očakávané losovanie bohatej tomboly a krásne ceny určite potešili ich výhercov. Počas celého popoludnia si hostia mohli pochutnávať na guláši, ktorého až 4 kotle navaril p. Juraj Plavecký so svojimi pomocníkmi a za ktorý im ďakujeme. Deti si tiež pochutnali na cukrovej vate, medovníkoch a iných dobrotách. Smäd a niektorí ešte aj hlad moli uhasiť v bufetoch p. Aleny Plšičíkovej.
Vo večernom chládku sa príjemne sedelo, hudba robila dobrú atmosféru, ľudia sa postretali, porozprávali, zasmiali a niektorí sa bavili do neskorej noci. Aspoň takto sa chceme poďakovať všetkým organizátorom za ich snahu a prácu. Ďakujeme členom Jednoty dôchodcov za kultúrny program, členkám Červeného kríža za pomoc pri príprave gulášu a zdravotnú hliadku na podujatí, kynológom za ukážky výcviku psov, poľovníkom za strelecké súťaže, Domkárom za detské súťaže, chlapcom - volejbalistom za obsluhu bufetu,členkám ORTVŠ 1 za predaj tomboly, ujovi Milanovi za koníka a hlavne všetkým pracovníkom obecného úradu a obce za ich prácu a pomoc. Bez Vás – nás všetkých by sa toto podujatie neuskutočnilo a to by bola veľká škoda. Taktiež skvelému DJ Romanovi za ozvučenie, hudbu a profesionálne zvládnutie moderovania celého podujatia, p. Jurgošovi za videokroniku. Osobitne a srdečne ďakujeme všetkým, ktorí darovali ceny do tomboly, rovnako ďakujeme Komunálnej poisťovni, a.s., p. Alene Plšičíkovej, p. Richardovi Makovickému a ostatným sponzorom, ktorí svojim darmi takto podporili naše podujatie a tiež Vám – našim hosťom. Veríme, že sa Vám podujatie páčilo, že ste sa dobre cítili a o rok si to zopakujeme.
Edita Forgáčová.


 

6.5.2016 - 6.5.2017   24:00

P5060019.JPG

Lisková

Beh oslobodenia

6. mája sa pri príležitosti 71. výročia Dňa víťazstva konal už 19. ročník Behu oslobodenia. Predchádzal mu pietny akt položenia venca k Pomníku padlých pred MŠ na počesť všetkých obetí II. svetovej vojny. Po básni žiačky ZŠ mal príhovor k udalostiam starosta obce Ing. Jozef Murina. A potom sa už išlo pretekať. Štart a cieľ bol pred základnou školou. Bežalo sa podľa jednotlivých určených kategórií chlapci a dievčatá zvlášť. Začínali najmenší škôlkári a končili najstarší žiaci. Atmosféra bola dobrá, športová a pretekárov sme výdatne povzbudzovali. Všetci škôlkári boli víťazi a preto všetci dostali diplom a sladkú odmenu. Víťazi jednotlivých kategórií zo základnej školy boli ocenení vecnými cenami a diplomami, ktoré im odovzdali starosta obce a riaditeľka základnej školy Ing. Renáta Galanová. Každý pretekár – a bolo ich okolo 230 dostal aj občerstvenie – dobošku a čaj. Počasie nás ani tento rok nesklamalo, slniečko sa na všetkých usmievalo. a preto sme boli radi, že môžeme v tejto tradičnej súťaži pokračovať. Ďakujeme všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a uskutočnení podujatia.
Foto nájdete vo fotogalérii.
Edita Forgáčová


 

7.3.2016 - 7.3.2017   00:00

Lisková

Vynášanie Murieny

Muriena naša, kde si prebývala... niesol sa v nedeľu 6. marca po obci spev 21 člennej krojovanej skupiny žien, ktorá vynášala Murienu.
Je to jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období. Muriena má podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú nesú ženy so spevom k potoku. Zvyčajne ju pri brehu vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky. Verili, že jej vynesením k nám zavíta jar a nový život.
Našim ženám pomáhali ďalšie 2 ženy, ktoré po domoch oznamovali tento pekný ľudový zvyk a pozývali občanov spolu s nimi zahnať zimu. A keď už „ ... vyniesli sme Murienu zo vsi, priniesli sme máj nový do vsi...“ tak veríme, že teraz do nášho chotára už naozaj zavíta zelená a krásne rozkvitnutá jar.
Starosta obce Ing. Jozef Murina ďakuje členkám miestnej organizácie Červeného kríža a tiež mladým dievčatám za zachovanie a rozvíjanie tejto krásnej ľudovej tradície.
Edita Forgáčová


 

15.1. - 31.12.2016   24:00

Lisková

Plán podujatí na rok 2016


 

dnes je: 9.12.2016

meniny má: Izabela

webygroup

Úvodná stránka