Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Kultúrne a športové akcie

25.7.2017 - 31.7.2018   24:00

P7220099.JPG

OŠK Lisková

Lisková sa zabáva

V sobotu 22. júla 2017 sa za krásneho slnečného počasia v priestoroch areálu Obecného športového klubu Lisková uskutočnil už 10. ročník podujatia „Lisková sa zabáva“. Slávnostne ho o 15,oo hodine otvoril starosta obce Ing. Jozef Murina, ktorý poprial všetkým dobrú náladu a zábavu. Na úvod sme mohli vidieť vystúpenie speváckej skupiny Liskovianka, po nich sa tanečným umením predviedli deti z tanečného krúžku ZUŠ Jánoš. Tento rok bol trošku zmenený tým, že hosť podujatia – hudobná skupina IDEA nemala až večerné vystúpenie, ale s menšími prestávkami hrala počas celého popoludnia. Kým dospelí oddychovali na lavičkách, deti sa začali zapájať do detských súťaží, ktoré poriadali mladí DOMKÁRI. Zároveň naše poľovnícke združenie pripravilo pre deti stále obľúbenú súťaž v streľbe zo vzduchoviek, ktorú na záver vyhodnotili a víťazov odmenili. So záujmom všetci sledovali ukážky výcviku psov nášho kynologického klubu – tento rok boli priamo v centre diania na okraji hlavného ihriska. Po nich sa predviedli naši dobrovoľní hasiči - deťom na volejbalovom ihrisku vyrobili penu, v ktorej sa hrali. Medzitým na hlavnom ihrisku prebiehal futbalový zápas. V prestávke členovia výboru SZZ odovzdali vecné ceny víťazom súťaže O najkrajšiu záhradku. Počas celého popoludnia ujo Milan s pomocníčkami vozil deti na koníkovi. Pre deti bola pripravená trampolína a skákací hrad, ktoré boli stále plné detí. Taktiež sa mohli povoziť na malých autíčkach a štvorkolkách. Veľký záujem a neustály rad bol pri stánku, kde deťom maľovali tváričky, ruky či nohy podľa nimi vybraných predlôh. Tiež sme mohli poobzerať či zakúpiť si ručne vyrezávané drevené predmety a dekorácie nášho občana p. Jána Jánoša. Všetci prítomní sa mohli podľa vôle občerstviť v rôznych predajných stánkoch, na zahnanie hladu sa podával výborný guláša šéfkuchára p. Juraja Plaveckého a neskôr grilované špeciality. Deti si tiež pochutnali na cukrovej vate, popcorne, medovníkoch a iných dobrotách. Podvečer nasledovalo očakávané losovanie bohatej tomboly a krásne ceny určite potešili ich výhercov. Vo večernom chládku sa príjemne sedelo, ľudia sa postretali, porozprávali, zasmiali a neskôr aj tancovali, veď dobrú atmosféru navodil ďalší hosť – DJ p. Plávka.
Aspoň takto sa chceme poďakovať všetkým organizátorom za ich snahu a prácu. Ďakujeme členom skupiny Liskovianka a deťom z krúžku ZŠU Jánoš za kultúrny program, členkám Červeného kríža za pomoc pri príprave gulášu a zdravotnú hliadku na podujatí, kynológom za ukážky výcviku psov, poľovníkom za strelecké súťaže, Domkárom za detské súťaže, chlapcom - volejbalistom za obsluhu bufetu, členkám ORTVŠ 1 za predaj tomboly, ujovi Milanovi za koníka a hlavne všetkým pracovníkom obecného úradu a obce za ich prácu a pomoc. Bez Vás – nás všetkých by sa toto podujatie neuskutočnilo a to by bola veľká škoda. Taktiež skvelému DJ Romanovi za ozvučenie, hudbu a profesionálne zvládnutie moderovania celého podujatia, p. Jurgošovi za videokroniku. Osobitne z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí darovali krásne a milé ceny do tomboly, p. Richardovi Makovickému a ostatným sponzorom, ktorí svojim darmi takto podporili naše podujatie a tiež Vám – našim hosťom. Veríme, že sa Vám podujatie páčilo, že ste sa dobre cítili a o rok si to zopakujeme.
Edita Forgáčová.


 

14.8.2017 - 31.8.2018   24:00

P8120108.JPG

Lisková

16.ročník výstupu na Choč

V sobotu 12. augusta 2017 sa uskutočnil 16. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka – výstup na Choč. V piatok mu predchádzala pietna spomienka na JUDr. Slimáka na miestnom cintoríne. O 7,oo hodine ráno sa pripravený autobus naplnil turistami a odviezli sa do Valaskej Dubovej, odkiaľ bol hromadný výstup. Po týždňových tropických horúčavách sa splnila predpoveď počasia, obloha bola zamračená a výrazne sa ochladilo. Po výstupe na Poľanu sa tak výdatne rozpršalo, že turisti hľadali úkryt v „útulni“ a na vrchol Choča vyšli len niektorí. Po oddychu sa uvítacieho slova ujal starosta obce Ing. Jozef Murina. Pozdravil nielen všetkých účastníkov, ale aj hostí z družobných miest - Kavaře a Wožniki. Po jeho príhovore sa slova ujal Ing. Andreas Hahn z Kravař. Pár slov povedal aj Ing. Ferdinand Piroh a p. Anna Macková predniesla báseň Choč od nášho rodáka Jaroslava Rezníka. Účastníci výstupu na pamiatku dostali pamätné listy a tričká s logom podujatia. Pripravené občerstvenie – výborný guláš, ktorý pripravili p. Ján a Jozef Laukovci a tiež čapované pivo a kofola na chate p. Dvorského všetkým zachutilo. Po krátkom oddychu sa turisti pomaličky pobrali domov, síce unavení a mokrí, ale určite s peknými zážitkami.
Edita Forgáčová


 

6.9.2017 - 31.12.2018   24:00

S3380009.JPG

Lisková

Milá slávnosť v Liskovej

V nedeľu 3. septembra 2017 sa v Liskovej uskutočnila milá slávnosť. Asi 60 farníkov sa zhromaždilo na úpätí vrchu Mních, pri skalnom útvare Jánošíkova päsť, aby boli svedkami požehnania nového kríža vdp. farárom Mgr. Michalom Hunčagom. Vyše 100 - ročný kríž poznačil „zub času“ a tak skupina zanietených farníkov na čele s Fridrichom Jurgošom sa rozhodla zhotoviť a postaviť nový kríž. Na realizácii sa podieľali firma Kovex pána Švárneho, firma pána Bančeja, miestny Obecný urbariát, stolár pán Čončol, maliarske a natieračské práce pán Likavčan, pomocné práce Vladimír Lubelec, Jozef Kohút, Ľubomír Bartek, Marián Kubala, Mirka Camberová, Ing. Danka Sojaková.
Tak ako bolo povedané v krátkej homílii vdp. farárom, kríže, kaplnky a sochy krášlili dediny a ich okolie od dávnych čias a pripomínali domácim obyvateľom, ale aj návštevníkom a náhodným cestujúcim prechádzajúcich cez dedinu, že tu žijú kresťania. Tradične sa stavalo 4 až 6 krížov, zo všetkých svetových strán a jeden pri kostole a v miestnom cintoríne.
Z kanonickej vizitácie z roku 1825 v zápisnici sa uvádza, že v obci Lisková bolo postavených 5 krížov. Poddaný Tomáš Slimák bol asi lepšie hospodársky situovaný, keď mal prostriedky na stavanie viacerých krížov. Jeden dal osadiť v lokalite Chvalisko - pri ceste č. 18, južne od obce – v roku 1799. Kríž na úpätí vrchu Mních – západne od obce pri skalnom útvare Jánošíkova päsť- dal postaviť v roku 1801, tretí kríž nad dedinou – z východnej strany obce – v roku 1802 a napokon štvrtý kríž pri kostole postavili na jeho náklady v roku 1806. Ich údržba v tom čase stála 20 zlatých. Piaty kríž stál na cintoríne a o jeho údržbu a opravy sa starala obec. V neskoršom období bol postavený aj kríž na Kopaniciach - v Kruhoví, severne od obce. Všetky tieto kríže stoja doteraz, aj keď už viackrát boli renovované.
Patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa starajú o naše sakrálne pamiatky, či už o spomínané kríže, ale aj kaplnky a naše pútnické miesto Liskovskú kalváriu.
Nech stále v našich srdciach a mysliach znie : „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“.

Ing. Ferdinand Piroh Foto. Fridrich Jurgoš


 

9.10.2017 - 31.12.2018   24:00

P9270157.JPG

Lisková

Celoslovenská prehliadka speváckych súborov

Dňa 27. septembra 2017 sme sa s členmi našej speváckej skupiny Liskovianka zúčastnili Celoslovenskej prehliadky speváckych skupín seniorov v Pezinku. Prehliadky sa zúčastnilo 9 speváckych súborov z celého Slovenska. Naša Liskovianka na tomto kultúrnom podujatí zastupovala Žilinský samosprávny kraj. Svojej úlohy sa zhostili výborne. Divákov zaujali svojim rôznorodým repertoárom, perfektným a dôsledným prevedením programu, čo prítomné obecenstvo následne ocenilo dlhým a silným potleskom. Taktiež sa – ako u jediného vystupujúceho súboru dožadovalo aj pridať niečo navyše a ja musím poznamenať, že ma to veľmi potešilo. Ich vysoko umelecké vystúpenie ocenila aj trojica našich čestných občanov žijúcich v Bratislave: spisovateľ Mgr. Jaroslav Rezník, Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD. a Ing. Jozef Dvorský. Boli hrdí na zástupcov našej speváckej skupiny Liskovianka, ktorá svojím programom položila latku veľmi vysoko. Ich slová: „ Tak, klobúk dole, Liskovci, boli ste najlepší, sme na Vás hrdí. Také niečo človek hocikedy nezažije, to nemalo chybu.“ hovorili za všetko.
Želám si, aby vo svojej speváckej činnosti pokračovali aj naďalej, boli šíriteľmi veselosti a spevu nielen v našej obci, ale aj za jej hranicami.
Na záver by som chcel touto cestou poďakovať hlavne vedúcej súboru a zároveň predsedníčke miestnej organizácie JDS p. Veronike Daňovej, dirigentke a duši súboru Mgr. Bibke Klačkovej, harmonikárovi Jankovi Likavcovi, majstrovi hry na ozembuch Jozefovi Roštekovi, členom a členkám súboru Liskovianka za príkladnú reprezentáciu a zviditeľnenie našej obce Lisková.
Ešte raz pre Vás veľké ĎAKUJEM.
Foto z podujatia nájdete vo fotogalérii.
Ing. Jozef Murina, starosta obce


 

20.11.2017 - 31.12.2018   24:00

PB160025.JPG

Lisková

Posedenie s jubilantmi.

16. novembra 2017 sa opäť uskutočnilo posedenie s jubilantami, ktorí tento rok oslávili 70., 75., 80., 85. a viac rokov. Všetci boli pozvaní osobnými pozvánkami. Okrem nich sme pozvali a uctili si aj manželské páry, ktoré oslávili zlaté – teda 50. výročie sobáša. Po úvodnom privítaní sa hosťom prihovoril starosta obce Ing. Jozef Murina, ktorý vyzdvihol ich prácu, pomoc, obetavosť a samozrejme poprial ešte veľa rokov v zdraví v kruhu svojich rodín a blízkych. Potom už nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Liskovianka. Za doprovodu harmoniky a ozembucha miestnosť ožila veselým spevom, ku ktorému sa pridávali aj hostia. Po ich vystúpení starosta obce s členkami sociálnej komisie pri OZ ešte osobne každému jednému zablahoželali, odovzdali kytičku a malú pozornosť. Naši jubilanti sa radi stretli, porozprávali sa medzi sebou a na všeličo zaspomínali. Aj zanôtili spolu so spevákmi, ktorí počas večera viackrát zahrali. Nálada bola veselá a všetci sa dobre cítili. Aj keď sa posedenia viacerí zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť, tí, ktorí prišli, určite neobanovali a radi budú naň spomínať.
Foto z podujatia nájdete vo fotogalérii.
Edita Forgáčová


 

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína

webygroup

Úvodná stránka