Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy

VP Rokovací poriadok OZ
 Rokovací_poriadok_OZ_2019.pdf (257.4 kB) (257.4 kB)

VP o odmeňovaní poslancov a členov komisií
 VP_odmenovanie_poslancov_a_clenov_komisii.pdf (211.4 kB) (211.4 kB)

Vnútorný predpis o finančnej kontrole
 Vnútorný_predpis_o_finančnej_kontrole_2019.pdf (228.6 kB) (228.6 kB)

VP pre vedenie účtovníctva
 VP - vedenie účtovníctva 2018.pdf (4.3 MB) (4.3 MB)

VP o inventarizácii majetku
 VP o inventarizácii majetku .pdf (282.6 kB) (282.6 kB)

Vnútorný predpis - Sadzobník správnych poplatkov
 Sadzobník_správnych_poplatkov_2018.pdf (465.1 kB) (465.1 kB)

Prevádzkový poriadok - Detské ihrisko pri materskej škole v Liskovej
 PREVÁDZKOVÝ_PORIADOK_detské_ihrisko.pdf (353.6 kB) (353.6 kB)

VP pre tvorbu rezerv
 VP REZERVY .pdf (229.6 kB) (229.6 kB)

VP pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
 VP pre KUZ .pdf (232.7 kB) (232.7 kB)

VP o opravných položkách
 VP opravné položky .pdf (256.8 kB) (256.8 kB)

VP o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
 VP o evid_odp_a účt_majetku .pdf (254 kB) (254 kB)

VP upravujúci postup pri vybavovaní sťažností
 Vnútorný_predpis_upravujúci_postup_pri_vybavovaní_sťažností.pdf (226.2 kB) (226.2 kB)

Komunitný plán sociálnych služieb 2017-2022
 Komunitný_plán-2017-2022.pdf (1020.7 kB) (1020.7 kB)

Prevádzkový poriadok fitnes ihriska
 prevadzkovy_ poriadok_fitnes_ihriska_2017.pdf (236.9 kB) (236.9 kB)

Prevádzkový poriadok dopravného ihriska Zebrička
 Prevadzkovy_ poriadok_dopravneho_ihriska.pdf (318.4 kB) (318.4 kB)

Vnútorný predpis - Registratúrny poriadok obce
 VP_registratúrny_poriadok.pdf (952.2 kB) (952.2 kB)

Vnútorný predpis o používaní a evidencii pečiatok na Obecnom úrade v Liskovej
 VP_o_pouzivani_peciatok.pdf (240.3 kB) (240.3 kB)

Vnútorný predpis pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky
 Vnútorný_predpis_pre_postup_zadávania_zákaziek_s_predpokladanou_hodnotou_nižšou_ako_podlimitné_zákazky.pdf (407.2 kB) (407.2 kB)

Vnútorný predpis o úhradách za poskytované služby a činnosti
 Sadzobník_poplatkov_za_služby_v_obci.pdf (225.3 kB) (225.3 kB)

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce
 dodatok2_k_zasadam_hospodárenia.pdf (179.5 kB) (179.5 kB)

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce
 dodatok1_k_zasadam_hospodarenia.pdf (179.9 kB) (179.9 kB)

vnútorný predpis- Zásady hospodárenia s majetkom obce
 zasady_hospodarenia_s_majetkom_obce.pdf (434.9 kB) (434.9 kB)

vnútorný predpis- prevádzkový poriadok-viacúčelové ihrisko 2
 viacucelove_ihrisko_bezecka_draha_prevadzkovy_poriadok_2016.pdf (242.7 kB) (242.7 kB)

Vnútorný predpis o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 vnútorný predpis.doc (10.2 MB) (10.2 MB)

Vnútorný predpis o slobodnom prístupe k informáciám
 slobodny_pristupk_k_informaciam.pdf (462 kB) (462 kB)

Rokovací poriadok komisií schválený Obecným zastupiteľstvom 24.2.2015
 Rokovací poriadok komisií 2015.doc (46 kB) (46 kB)

Prevádzkový poriadok Ihrisko - klzisko v areáli ZŠ v Liskovej
 prevadzkovy_poriadok _ihrisko_klzisko.pdf (253.1 kB) (253.1 kB)

Prevádzkový poriadok - Viacúčelové ihrisko (rok 2014)
 viacúčelové ihrisko 2nový - prev   poriadok 2016.pdf (242.5 kB) (242.5 kB)

Štatút Obecnej knižnice v Liskovej, schválený uznesením č. 191 dňa 21. februára 2006
 statut_kniznice.pdf (60.3 kB) (60.3 kB)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre roky 2016-2020
 PHSR obce Lisková 2016-2020.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

Dodatok č. 1 k PHSR 2016-2020
 dodatok č. 1 k PHSR.pdf (350 kB) (350 kB)

Organizacny_por._dodatok_c_1.pdf
 organizacny_por._dodatok_c_1.pdf (274.2 kB) (274.2 kB)

Vnútorný predpis - Povodňový plán obce
 Povodnovy_plan_zachrannych_prac_obce.pdf (778.1 kB) (778.1 kB)

Program ochrany a podpory detí a mládeže
 POPDM2009v1.pdf (74.4 kB) (74.4 kB)

Organizačný poriadok Obecného úradu v Liskovej, schválený uznesením č. 53/2007 Obecného zastupiteľstva v Liskovej na zasadnutí dňa 26.6.2007
 org_poriadok_obce.pdf (144 kB) (144 kB)

Štatút obce Lisková, schválený Obecným zastupiteľstvom v Liskovej dňa 12.1.2008 uznesením č. 118/B a nadobúda účinnosť dňom schválenia
 Štatút obce 2015.doc (676.5 kB) (676.5 kB)


dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup

Úvodná stránka