Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Investičná výstavba v obci v rokoch 1976 - 1991

Investičná výstavba v obci v rokoch 1976 - 1991

Investičná výstavba v obci prebiehala v akcii „Z“. Prvá takáto akcia sa začala realizovať v roku 1976 a to prekrytie potoka tečúceho obcou, čo bol začiatok realizácie obecnej kanalizácie , ktorá bola rozdelená do 4 etáp. Realizovala sa dodávateľským spôsobom Stredoslovenskými stavbami Ružomberok podľa prísunu financií z okresného národného výboru. V roku 1977 sa začalo s výkupom pozemkov od občanov na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Záhumnie. V tejto časti boli realizované inžinierske siete pre asi 100 rodinných domov. Ďalšou stavbou bola stavba základnej školy, s ktorou sa po zdåhavom vysporiadaní pozemkov začalo v roku 1978. Škola mala pozostávať z dvoch pavilónov, telocvične a hospodárskeho traktu. Pre nedostatok finančných prostriedkov bol vybudovaný jeden pavilón a kotolňa. Na výstavbu školy dohliadal tajomník MNV Mikuláš Kačalka, ktorý s pomocou dobrovoľníkov z radov občanov organizoval celý chod prác. Škola bola do užívania odovzdaná v roku 1984. Do budovy starej školy sa po prebudovaní presťahovala materská školy, ktorá mala naozaj nevyhovujúce priestory. V súčasnosti je škôlka jednou z najkrajších v okolí.V roku 1981 sa začalo s výstavbou obecného vodovodu. Aj táto akcia bola rozdelená do 4 etáp. V rámci stavby sa budovala prečerpávacia stanica , dva vodojemy s kapacitou 400m3 a rozvodné potrubie . Na akciu bolo vynaložených 10 miliónov korún. Veľkú pomoc obci pri tejto stavbe poskytlo JRD s predsedom Štefanom Šefferom a bola ukončená v roku 1987. V roku 1985 sa pristúpilo k plynofikácii obce, v rámci ktorej sa vybudovala regulačná stanica plynu Pod Baňou a prívod plynu do JRD, túto časť stavby financovalo JRD. V 80 – tych rokoch bola v rámci výstavby Celulózopapierenského kombinátu zrealizovaná skládka tuhého komunálneho odpadu v nevyužitej bani a slúžila na odvoz komunálneho odpadu pre občanov.Miestny národný výbor riadil činnosť Drobných prevádzok, ktorých služby využívali nielen naši občania, ale aj okolité obce . V nich bola zriadená stolárska dielňa, cukrárska výroba, kaderníctvo, krajčírstvo, nákladná autodoprava. Vedúcim prevádzok bol Anton Maslo.Z menších akcií boli realizované:V r. 1979 bol postavený pamätník medzi Hrádkami venovaný 23 obetiam II. svetovej vojny, ktoré boli na tomto mieste zastrelené Nemcami.odstránil sa starý most cez Váh a nahradil sa novým betónovým rozšírila sa sieť miestneho rozhlasu a urobila sa jeho generálna opravaposilnila sa elektrická sieť v obcivybudoval sa lyžiarky vlek v Turíku v hodnote 393 tis.SkPoslednou väčšou stavbou v rámci akcie „Z“ bola stavba Domu smútku, s jej stavbou sa začalo v roku 1988. Pri stavbe boli problémy s financiami od ONV v Liptovskom Mikuláši. Peniaze na stavbu požičalo obci miestne JRD. Na stavbe sa podieľalo mnoho občanov a spoločenských organizácií formou brigádnickej práce. Dom smútku bol slávnostne otvorený 8.novembra 1989.

Autor: spracované podľa Jána Lauku, 16.02.2005


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka