Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Lisková.

Vitajte na stránke obce Lisková

"Milí návštevníci"
vítame Vás na internetovej stránke obce Lisková.
Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť našu obec.
Veríme, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch, ako aj o aktivitách, ktoré sa v našej obci dejú. Súčasne Vás však prosíme o zhovievavosť, ak na stránke obce nenájdete ihneď informácie, ktoré by ste požadovali.

ŠTATISTICKÉ ČÍSLO OBCE 510785

liskova_uvodne_foto.jpg

 


 

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA

16.10. - 7.12.2019   06:00

Vianočné trhy.jpg

Lisková

Pozvánka MS SČK Lisková na Vianočné trhy v Brne.


 

28.8. - 31.12.2019   10:00

P8280096.JPG

Pomník padlých pred MŠ.

Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania.

V stredu 28. augusta sme si aj v našej obci pietnym aktom položenia venca k Pomníku padlých pred materskou školou pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania, významnej udalosti v dejinách slovenského národa. Príhovor k udalostiam mal starosta obce Ing. Jozef Murina: „Slovenské národné povstanie je jedným z najvýznamnejších udalostí v dejinách slovenského národa. V týchto dňoch si pripomíname jeho 75. výročie. Pred trištvrte storočím zaznela zo slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici veta: „ Začnite s vysťahovaním“. Toto heslo odštartovalo celonárodný odboj proti nacistickým vojskám a okupantom našej krajiny. Naši starí rodičia a prastarí rodičia začali boj za slobodu, túžili pre nás zachovať našu vlasť, náš národ, našu kultúru, vieru a hlavne mier. Aj občania našej obce sa počas tohto obdobia aktívne zapojili do celospoločenského diania. Ešte pred vyhlásením povstania v Banskej Bystrici bol 28. augusta v Liskovej vytvorený revolučný národný výbor. Boli v ňom zástupcovia komunistického a nekomunistického odboja. Predsedom sa stal učiteľ Ľudovít Šolc. Po vyhlásení povstania narukovalo z Liskovej 135 mužov, z ktorých 106 bojovalo so zbraňou v ruke na strane povstania. Väčšina z nich bola začlenená do 6. taktickej skupiny 1. československej armády umiestnenej v Revúckej doline. Obyvateľ Štefan Demko bol členom partizánskej skupiny pod vedením nadporučíka Veličku, ktorá bola koncom júla 1944 vysadená pri Liptovskej Osade. Po potlačení povstania nemecké vojská vysielali hliadky do okolitých hôr, hľadali partizánov a vypaľovali chaty. Takto bola zničená poľovnícka chata pod predným Chočom a turistická Hviezdoslavova chata. Z Liskovej sa povstania zúčastnili občania ako: MUDr. Vavro Šrobár, generál in memoriam Jaroslav Šolc, Štefan Demko, Vladimír Švárny, Marcel Dvorský, Jozef Čapčík, Bernát Šeffer, Štefan Dvorský Slimák, Štefan Pudiš, Ján Saro, Jozef Hančík a ďalší.Slovenským národným povstaním sme sa ako krajina prihlásili k civilizovanej a kultúrnej Európe, ktorá odmietla a porazila ideológie zla. Povstanie bolo prelomovou udalosťou v našich dejinách, ktorá spojila príbehy nesmiernej odvahy, ochoty znášať útrapy vojny a odhodlanie bojovať za správnu vec. V dnešnej dobe si ani nevieme predstaviť tie hrôzy, ktorými museli prejsť naši starí rodičia a prarodičia, svojimi postojmi a činmi dokázali, ako milovali svoju vlasť a rodnú obec. Položili svoje životy, aby sme my mohli žiť v mieri a slobode. Majme v úcte tých, čo vojnu prežili a na tých, čo vo vojne zahynuli nezabúdajme.“
Edita Forgáčová.


 

13.8.2019 - 13.8.2020   11:48

P8100126.JPG

Lisková

18. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka - výstup na Choč

V sobotu 10. augusta 2019 sa uskutočnil 18. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka – výstup na Choč. V piatok mu predchádzala pietna spomienka na JUDr. Slimáka na miestnom cintoríne. O 7.00 hodine ráno od Kultúrneho domu autobus odviezol všetkých turistov do Valaskej Dubovej odkiaľ sa konal hromadný výstup. Na vrchole Choča sa hosťom z družobných obcí Kravaře a Woźniki ako aj všetkým účastníkom výstupu prihovoril starosta obce Ing. Jozef Murina. Pozdravil všetkých turistov a nadšencov tohto podujatia, ktorí dorazili do cieľa spoločne z Dubovej, alebo na vrchol vyšli individuálne. Báseň Choč od nášho rodáka Jaroslava Rezníka predniesla pani Anna Macková. Na rozdiel od minulého roku bolo aj veľmi dobré počasie, takže výstup bol pohodový. Účastníci výstupu dostali na pamiatku pamätné listy a perá. Tradične na chate p. Dvorského bolo pripravené občerstvenie – výborný guláš, ktorý varili páni Ján Lauko a Jozef Roštek taktiež pivo a kofola. Po potrebnom oddychu sa nasýtení turisti vydali na cestu domov príjemne unavení a s peknými spomienkami.
Foto nájdete vo fotogalérii.


 

29.7.2019 - 31.7.2020   8,00

P7270092.JPG

Areál OŠK Lisková

Volejbalový turnaj o Pohár starostu obce.

V sobotu 27. júla 2019 sa uskutočnil už 18. ročník volejbalového turnaja o Pohár starostu obce Lisková. Na jeho príprave sa podieľali členovia volejbalového oddielu (VO) OŠK Lisková pod vedením jeho predsedu Michala Dubského v spolupráci s Obcou Lisková. Po otvorení turnaja predsedom oddielu všetkých účastníkov privítal starosta obce Ing. Jozef Murina. Turnaja sa zúčastnili štyri súťažné družstvá a to: Starí páni, VO Lisková, ZŠ Liptovská Teplá a Mladí páni. Po oboznámení sa s podmienkami súťaže a vylosovaní poradia družstvá začali hrať. Napriek nie moc priaznivému počasiu a občasnému dažďu sa hralo so zápalom, športovým nadšením a volejbalovým umením. Všetkých spájala túžba obstáť v súťaži čo najlepšie.
Pohár starostu obce ako víťaz turnaja získalo družstvo Starých pánov, ktorí dokázali, že ich láska k volejbalu je veľmi veľká a aj napriek pokročilému veku ho vedia hrať stále dobre. Ostatné družstvá boli ocenené vecnými cenami. Po skončení turnaja domáci volejbalisti všetkých ponúkli chutným gulášom a pohostením. Aj napriek daždivému počasiu všetci prežili pekný deň v kruhu svojich priateľov a známych.
Foto z turnaja nájdete vo fotogalérii.


 

20.7.2019 - 30.7.2020   10:00

P7200096.JPG

Areál OŠK Lisková

(nielen) Lisková sa zabávala...

Obec Lisková

V sobotu 20. júla sa v areáli OŠK uskutočnil už 12. ročník obecného podujatia Lisková sa zabáva.
Tento ročník sme poňali úplne po novom, nakoľko sme toto podujatie už dávnejšie chceli zlepšiť, zatraktívniť, priniesť niečo iné, zaujímavejšie. A myslím, že sa nám to podarilo.
Skoro všetky atrakcie, predajné stánky a najmä tribúna boli sústredené na zadnom ihrisku. Občerstvenie zabezpečovala cateringová spoločnosť, p. Marek Adamčiak a reštaurácia Alibaba 2. V predajných stánkoch si hostia mohli zakúpiť rôzne ručné výrobky, výrobky z levandule, bylinkové mydlá, domáce sirupy, háčkované hračky, folklórne sukničky, maľované tašky, ručne vyrábané náušnice, šperky, obrázky vypaľované na drevo, hračky, balóny, medovníčky, cukrovú vatu, vafle, popcorn, ... deti sa mohli vyblázniť na troch skákacích hradoch, dať sa namaľovať na tvráričky, povoziť sa na elektrických autíčkach, vyváľať sa v pene, ktorú im urobili naši dobrovoľní hasiči či pozrieť si ukážky práce kynológov s psíkmi. Vystavené krásne, hodnotné ceny venované do tomboly neustále lákali ľudí na zakúpenie si lístkov. Do toho všetkého bol zahrnutý naozaj bohatý hudobný program. Neoficiálny začiatok podujatia bol športový, od 10,oo hodiny hrali rôzne zmiešané družstvá priateľské futbalové zápasy. Oficiálny program potom pokračoval od 13,30 hodiny, otvoril ho, privítal hostí a všetkým poprial dobrú zábavu starosta obce Ing. Jozef Murina. Po ňom vystúpila spevácka skupina Liskovianka. Po krátkej, ale intenzívnej búrkovej prehánke všetky deti potešili Bojko a Zmrzlinka so svojimi maskotmi v hudobnom divadielku. A potom to začalo... riadnu zábavu rozprúdila skupina Gipsy David Band a po nich to ešte viac rozbalili skupiny Mafia Corner a Smola a Hrušky. Nasledovalo očakávané losovanie tomboly a každý, kto niečo vyhral bol šťastný a hrdý, že práve na neho sa usmialo šťastie. V hudobnom programe pokračovali skupiny Rock Reunion, Wark a Screen. Priznávame, očakávali sme dosť vysokú návštevnosť nielen z obce, ale aj zo širokého okolia, avšak tie davy ľudí prekvapili aj nás. Rátali sme ich na stovky, niektorí prichádzali, iní zase už odchádzali a podľa odhadov ich bolo okolo 2000 – 2500.
Naše úprimné poďakovanie, ktoré sa nedá dostatočne vyjadriť patrí všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a uskutočnení tohto – môžem nazvať že veľkolepého podujatia. Na začiatku všetkého stála predsedníčka Kultúrnej a športovej komisie pri OZ Lisková Mgr. Simona Jánošová, ktorá vymyslela koncepciu podujatia, pozariaďovala, vybavila, oslovila, zabezpečila,... Sima – klobúk dole! Samozrejme, nešlo by to bez pomoci organizácií v obci, hlavne členiek Červeného kríža, chlapcov - volejbalistov, členiek oddielu RTVŠ, dobrovoľných hasičov, pracovníkov obecného úradu a všetkých, ktorí sa na príprave a realizácii podieľali.
Ďakujeme tiež všetkým sponzorom, ktorí nás finančne aj technicky podporili, a to: Stage one, Firma CIPI Lisková, Občianske združenie Ľudia pre obec, Korytnica, Lisková žije, MaN agency, Vyšší územný celok Žilina, Mestské lesy Ružomberok, Vodárenská spoločnosť Ružomberok, spoločnosť Tauris Rimavská Sobota a samozrejme všetkým, ktorí venovali naozaj krásne a hodnotné ceny do tomboly.
Už vieme, čo bolo dobré, čo treba trošku zmeniť či doplniť, predsa každý sa učí na vlastných chybách. Ale s istotou môžeme povedať, že tie tisíce ľudí sa bavili a nám išlo predovšetkým o to.
Foto z podujatia nájdete vo fotogalérii.
Edita Forgáčová


 

3.6.2019 - 30.5.2020   24:00

P5310216.JPG

Lisková

Beh oslobodenia

Dňa 31. mája popoludní sa konal už 22. ročník Behu oslobodenia. Toto podujatie sa tradične uskutočňuje 7. mája pri príležitosti výročia Dňa víťazstva, avšak pre nepriaznivé počasie sme ho museli presunúť a spojili sme ho so športovým popoludním ku Dňu detí. Štart a cieľ bol pred základnou školou, bežalo podľa jednotlivých kategórií, chlapci a dievčatá zvlášť. Najprv pretekali žiaci a po nich škôlkári. Atmosféra bola športová a pretekárov povzbudzovali aj rodičia detí. Všetci škôlkári boli víťazi, a preto všetci dostali diplom a sladké medaily. Víťazi jednotlivých kategórií zo základnej školy boli ocenení medailami a diplomami. Ceny odovzdávali starosta obce Ing. Jozef Murina a riaditeľka základnej školy Ing. Renáta Galanová. Každý pretekár dostal aj občerstvenie – dobošku a čaj. Počasie tentokrát nesklamalo, slniečko sa na všetkých usmievalo a preto sme boli radi, že môžeme v tejto tradičnej súťaži pokračovať. Po behu v areáli školy pokračovali rôzne športové hry a súťaže nielen pre deti, ale zapojiť sa mohli aj dospelí.
Edita Forgáčová


 

7.5.2019 - 7.5.2020   24:00

DSC02641.JPG

Lisková

Oslavy Dňa víťazstva.

74. výročia Dňa víťazstva sme si v našej obci pripomenuli 7. mája pietnym aktom položenia venca k Pomníku padlých pred materskou školou na počesť všetkých obetí II. svetovej vojny. Po básni žiačky ZŠ starosta obce Ing. Jozef Murina privítal hosťa, predsedu Oblastného zväzu protifašistických bojovníkov p. Róberta Fajtu, ktorý mal príhovor k udalostiam.
V tento deň sa každoročne koná aj Beh oslobodenia, v ktorom pretekajú deti z materskej školy a žiaci základnej školy. Tento rok sme ho, bohužiaľ, pre nepriaznivé a chladné počasie museli zrušiť, ale plánujeme ho uskutočniť pri oslavách Dňa detí.
Edita Forgáčová.


 

7.5.2019 - 31.5.2020   24:00

P5030127.jpg

Lisková

Životné jubileum Vdp. Vincenta Dorníka.

Koncom apríla tohto roku sa okrúhleho životného jubilea 90. rokov dožil náš čestný občan Vdp. Vincent Dorník. Na jeho počesť sa 3. mája v kostole Premenenia Pána v Liskovej konala slávnostná svätá omša. Zúčastnili sa na nej farníci z obce, terajší kňaz Mgr. Michal Hunčaga a zástupcovia obce na čele so starostom obce Ing. Jozefom Murinom.
Dôstojný pán Vincent Dorník pôsobil ako správca farnosti v Liskovej v rokoch 1986 až 1997. Pod jeho vedením s prispením niektorých farníkov sa realizovali viaceré práce v kostole, na fare a v cirkevnej škole. Bola urobená oprava omietky kostolnej veže, v kostole zapojené plynové kúrenie, vymaľovanie interiéru, ozvučenie, oprava organu a medeným plechom pokryté lode kostola. Opravila sa fasáda a zrealizovala plynofikácia farskej budovy. V rámci reštitúcie bola cirkvi vrátená budova bývalej Rímskokatolíckej ľudovej školy.
Spolupodieľal sa na oživení duchovného života, s jeho prispením začal svoju činnosť mládežnícky spevokol a spevokol dospelých. Staral sa o duchovnú útechu svojich veriacich, v ťažkých a zložitých životných situáciách bol ochotný pomôcť, poradiť a povzbudiť tých, čo to potrebovali. Svojimi skutkami, skúsenosťami a modlitbami častokrát vyriešil nejeden problém a uzdravil nejednu ubolenú dušu.
Do ďalšieho života mu želáme veľa zdravia, hojného Božieho požehnania, nech Pán Boh aj naďalej žehná každý jeho krok.
Ing. Jozef Murina, starosta obce


 

2.5.2019 - 2.5.2020   24:00

P4300146.jpg

Námestie pred KD Lisková

Stavanie mája

Tak, ako v mnohých obciach, aj v tej našej sa snažíme zachovávať ľudové zvyky a tradície. A aký by to bol mesiac máj bez svojej ozdoby – krásneho, vysokého, stužkami vyzdobeného stromu. Tento rok ho - spoločný pre všetky dievčatá pred kultúrnym domom postavili naši chlapi či mládenci, ktorí si ctia tradície. Neprekážalo ani daždivé počasie a aby im bolo veselšie, podporiť ich prišli žienky z červeného kríža v krojoch a spolu so speváckou skupinou Liskovianka veselo spievali májovnícke pesničky. Máj sa hrdo týči do výšky a celý mesiac bude krášliť našu obec. Ďakujeme všetkým za zachovávanie tohto krásneho ľudového zvyku.
Foto nájdete vo fotogalérii.
Edita Forgáčová

V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí sa tohtoročného stavania zúčastnili, či už ako účastníci, alebo diváci. Ako ste si všimli máj stojí na novom mieste. Roky pred tým sa staval pred škôlkou, malo to ale viac problémov, napr. stavalo sa z cesty, diváci boli na jej oboch stranách, niektorí vodiči nerešpektovali pokyny usporiadateľov a hlavne rúra je dosť úzka, takže bolo treba máj postaviť skoro do kolmej polohy, aby sa dal osadiť. Nie je to vôbec jednoduché, navyše hrozilo zvýšené nebezpečenstvo pre všetkých zúčastnených. Rozmýšľal som nad niečím jednoduchším a bezpečnejším, napadlo ma ho postaviť na miesto, kde stál pôvodne pomník a kde sa aj v minulosti staval. Veľký podiel na samotnej príprave má Jozef Roštek, on bol priamo s Kuboškovcami vybrať vhodný strom, po vypílení a priblížení ho olúpal z kôry, pomohol s prípravou májky. Spolu sme boli v kovošrote, nájsť vhodnú železnú rúru, tam nám ju vyrezali do požadovaného tvaru tak, aby na jednej strane ostala zábrana na opretie kmeňa, samotné osadenie zabezpečila obec. Ďalej nastal problém, kto ho bude stavať, oslovil som viacerých občanov, kamarátov a nakoniec nás aj s pomocou niekoľkých hasičov bolo dosť. Samotné stavanie sprevádzal dážď, no spoločnými silami sa nám máj podarilo úspešne a bezpečne osadiť. Najviac ma potešila prítomnosť krojovaných členiek červeného kríža, členov Liskovianky a ich pekného spevu. Napriek tomu, že ich nik neoslovil, prišli sami a povýšili celú akciu na vyššiu, tradično - folklórnu úroveň. Ešte raz všetkým veľká vďaka.
Rastislav Hradský


 

17.4. - 31.12.2019   24:00

P4170127.JPG

Lisková

Oslava životného jubilea.

V uplynulých dňoch sa dožila krásneho životného jubilea 95. rokov ďalšia naša spoluobčianka pani Margita Kohútová. K sviatku jej prišli zablahoželať aj zástupcovia obce. Hoci nepochádza z Liskovej, prisťahovala sa sem, aby bola bližšie k rodine – svojej neteri. Dlhé roky žila v Košiciach a život zasvätila učiteľskému povolaniu žiakov 1. stupňa. Na tieto roky veľmi rada spomína. Hoci nemala ľahký život a postretli ju aj mnohé trápenia, stále sa teší z každodenných maličkostí, zo svojej rodiny, z vnúčat. Zo srdca jej prajeme ešte veľa pevného zdravia, šťastia a lásky v kruhu svojich blízkych a hlavne nech jej vitalita, životný optimizmu a chuť do života ešte dlho vydrží. Milá oslávenkyňa, všetko najlepšie!
Foto oslávenkyne vo fotogalérii.
Edita Forgáčová


 

1.4.2019 - 1.4.2020   24:00

P3310144.JPG

Lisková

Vynášanie Murieny

Muriena naša, kde si prebývala... niesol sa v nedeľu 31. marca po obci spev 18 člennej krojovanej skupiny žien, ktorá vynášala Murienu.
Je to jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období. Muriena má podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú nesú ženy so spevom k rieke. Zvyčajne ju pri brehu vyzliekli, zapálili a hodili do rozmŕzajúcej vody. Verili, že jej vynesením príde jar a s ňou aj nový život.
V Liskovej sa podľa dlhoročných tradícií Muriena vynáša 3 týždne pred Veľkou nocou na tzv. šúľkovú nedeľu. Krojovaným ženám pomáhali ďalšie 2 ženy, ktoré po domoch oznamovali tento pekný ľudový zvyk a pozývali občanov spolu s nimi zahnať zimu. A keď už „ ... vyniesli sme Murienu zo vsi, priniesli sme máj nový do vsi...“ tak veríme, že teraz do nášho chotára už naozaj zavíta zelená a krásne rozkvitnutá jar.
Starosta obce Ing. Jozef Murina ďakuje členkám miestnej organizácie Červeného kríža a tiež mladým dievčatám za zachovanie a rozvíjanie tejto krásnej ľudovej tradície.
Edita Forgáčová


 

28.2. - 31.12.2019   24:00

P2270111.JPG

Lisková

Oslava životného jubilea.

V týchto dňoch sa dožíva krásneho životného jubilea 95. rokov naša spoluobčianka pani Zuzana Tomková. Vitálna pani stále plná elánu a životnej energie privítala zástupcov obce, ktorí jej k sviatku prišli zablahoželať. Pri posedení si zaspomínala aj na časy dávne, ale oveľa viac žije prítomnosťou. Teší sa zo svojej rodiny, z vnúčat, pravnúčat a už netrpezlivo čaká na teplé počasie, aby mohla ísť do svojej záhradky. V dobrom závidíme tú jej vitalitu a zo srdca prajeme ešte veľa pevného zdravia, šťastia, lásky v kruhu rodiny a hlavne nech ju ten životný optimizmu ešte dlho neopúšťa. Milá oslávenkyňa, všetko najlepšie!
Foto oslávenkyne vo fotogalérii.
Edita Forgáčová


 

17.1. - 31.12.2019   24:00

Lisková

Plán podujatí na rok 2019


 

10.12.2018 - 30.12.2019   24:00

PC080029.JPG

Námestie pred KD Lisková

Adventný večer - vianočné trhy

V sobotu 8.decembra obec usporiadala ďalší ročník Adventného večera – vianočné trhy. Prípravy naň boli už od doobedia v plnom prúde, veď bolo treba postaviť prístrešky, doniesť stoly, lavice, navariť či upiecť všakovaké dobroty. A o 15,oo hodine sa to všetko začalo. Na úvod starosta obce Ing. Jozef Murina všetkých srdečne privítal a poprial dobrú zábavu.. Zrazu nastal rozruch – to medzi deti prišiel Mikuláš a porozdával im sladké balíčky. A dobrých detí bolo neúrekom, rozdalo sa až 150 balíčkov. Potom vystúpila naša spevácka skupina Liskovianka. Neskôr nás deti zo základnej školy potešili krásnymi vianočnými pesničkami, vinšovačkami a prianiami. Naaranžované stánky lákali na kúpu krásnych a milých vianočných ručných výrobkov, ozdôbok, sviečok, svietnikov, stromčekov, koláčikov, voňavých oblátok a množstvo iných predmetov. Samozrejme, boli aj stánky s občerstvením. Poľovníci podávali hriate a grilované dobroty, Červený kríž spolu so záhradkármi teplý punč pre deti, varené víno, kapustnicu, palacinky a placky, dobrovoľní hasiči punč, členky oddielu RTVŠ varené vínko a k nemu chlebík s masťou a cibuľou a bol aj stánok s hriatou medovinou. Jedenia a pitia bolo do sýtosti, do ešte lepšej nálady hrala hudba nášho DJ Romana. No a samozrejme, aké by to boli Vianoce bez stromčeka – ten náš pred materskou školou sa rozsvietil na radosť všetkých detí. Nálada bola viac než dobrá, ľudí neúrekom, o čom svedčí aj fakt, že všetko sa zjedlo a vypilo. Ľudia sa postretali, porozprávali, zaspomínali. Prišli aj takí, čo už v obci dlhšie nebývajú, no stále ich to domov ťahá a radi sa s kamarátmi a známymi stretnú. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým organizátorom za prípravu a uskutočnenie tohto krásneho podujatia, za ich prácu a ochotu urobiť niečo pre druhých, potešiť ich a krásne vianočne naladiť.
Foto nájdete vo fotogalérii.
Edita Forgáčová


 

23.11.2018 - 30.11.2019   8,00

Lisková

Posedenie s jubilantmi.

Obec ani tento rok nezabudla na našich spoluobčanov, ktorí tento rok oslávili 70., 75., 80., 85. a viac rokov. Všetci boli pozvaní osobnými pozvánkami. Okrem nich sme pozvali a uctili si aj manželské páry, ktoré oslávili 50. výročie sobáša a tiež jeden pár so 60. výročím sobáša.
Z kapacitných dôvodov boli posedenia na dva krát a to 21. a 22. novembra. Po úvodnom privítaní sa hosťom prihovoril starosta obce Ing. Jozef Murina, ktorý vyzdvihol ich prácu, pomoc, obetavosť a samozrejme poprial ešte veľa rokov v zdraví v kruhu svojich rodín a blízkych. Potom už nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Liskovianka. Za doprovodu harmoniky a ozembucha miestnosť ožila veselým spevom, ku ktorému sa pridávali aj hostia. Po ich vystúpení starosta obce s pracovníčkami obecného úradu ešte osobne každému jednému zablahoželali, odovzdali kytičku a malú pozornosť. Naši jubilanti sa radi stretli, porozprávali sa medzi sebou a na všeličo zaspomínali. Aj zanôtili spolu so spevákmi. Nálada bola veselá a všetci sa dobre cítili. Aj keď sa posedenia viacerí zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť, tí, ktorí prišli, určite neobanovali a radi budú naň spomínať.
Foto z podujatia nájdete vo fotogalérii.
Edita Forgáčová


 

13.3.2018 - 31.12.2019   24:00

P9170250.JPG

Lisková

Chránený strom - Liskovská lipa

V katastri našej obce rastie vzácny chránený strom. Jedná sa o lipu veľkolistú (Tilia platyphillos) nachádzajúcu za obcou pri ceste III. triedy (v smere na Liptovskú Teplú na pravej strane).
Lipa je vysoká 25 metrov s obvodom kmeňa 3,55 metra. Jej vek sa odhaduje na 130 rokov. Je to významný strom z hľadiska biologického, ekologického, krajinotvorného a estetického. Aby sa vytvorili vhodné podmienky jej ochrany, platí prísny zákaz zberu jej kvetov, zákaz vstupu do koruny stromu, zákaz stavebných prác v okruhu ochranného pásma, ktoré je v okruhu 10 metrov od kmeňa stromu a platí v ňom druhý stupeň ochrany.
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil na Obec Liskovú zámer zmeniť (prevyhlásiť) ochranu vecného chráneného stromu. Návrh vypracovala Štátna ochrana prírody SR, správa TANAP-u na základe prípravy nariadenia vlády SR, ktorým sa majú nanovo vyhlásiť všetky doteraz chránené stromy. V projekte ochrany je nazvaná: Liskovská lipa.
Pracovníci obce v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, správou TANAP-u v marci tohto roku vykonali úpravy okolia lipy a orezali spodné kroviny priamo pri strome.
Foto lipy nájdete vo fotogalérii.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka