Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne a športové akcie

3.6.2019 - 30.5.2020   24:00

P5310216.JPG

Lisková

Beh oslobodenia

Dňa 31. mája popoludní sa konal už 22. ročník Behu oslobodenia. Toto podujatie sa tradične uskutočňuje 7. mája pri príležitosti výročia Dňa víťazstva, avšak pre nepriaznivé počasie sme ho museli presunúť a spojili sme ho so športovým popoludním ku Dňu detí. Štart a cieľ bol pred základnou školou, bežalo podľa jednotlivých kategórií, chlapci a dievčatá zvlášť. Najprv pretekali žiaci a po nich škôlkári. Atmosféra bola športová a pretekárov povzbudzovali aj rodičia detí. Všetci škôlkári boli víťazi, a preto všetci dostali diplom a sladké medaily. Víťazi jednotlivých kategórií zo základnej školy boli ocenení medailami a diplomami. Ceny odovzdávali starosta obce Ing. Jozef Murina a riaditeľka základnej školy Ing. Renáta Galanová. Každý pretekár dostal aj občerstvenie – dobošku a čaj. Počasie tentokrát nesklamalo, slniečko sa na všetkých usmievalo a preto sme boli radi, že môžeme v tejto tradičnej súťaži pokračovať. Po behu v areáli školy pokračovali rôzne športové hry a súťaže nielen pre deti, ale zapojiť sa mohli aj dospelí.
Edita Forgáčová


 

20.7.2019 - 30.7.2020   10:00

P7200096.JPG

Areál OŠK Lisková

(nielen) Lisková sa zabávala...

Obec Lisková

V sobotu 20. júla sa v areáli OŠK uskutočnil už 12. ročník obecného podujatia Lisková sa zabáva.
Tento ročník sme poňali úplne po novom, nakoľko sme toto podujatie už dávnejšie chceli zlepšiť, zatraktívniť, priniesť niečo iné, zaujímavejšie. A myslím, že sa nám to podarilo.
Skoro všetky atrakcie, predajné stánky a najmä tribúna boli sústredené na zadnom ihrisku. Občerstvenie zabezpečovala cateringová spoločnosť, p. Marek Adamčiak a reštaurácia Alibaba 2. V predajných stánkoch si hostia mohli zakúpiť rôzne ručné výrobky, výrobky z levandule, bylinkové mydlá, domáce sirupy, háčkované hračky, folklórne sukničky, maľované tašky, ručne vyrábané náušnice, šperky, obrázky vypaľované na drevo, hračky, balóny, medovníčky, cukrovú vatu, vafle, popcorn, ... deti sa mohli vyblázniť na troch skákacích hradoch, dať sa namaľovať na tvráričky, povoziť sa na elektrických autíčkach, vyváľať sa v pene, ktorú im urobili naši dobrovoľní hasiči či pozrieť si ukážky práce kynológov s psíkmi. Vystavené krásne, hodnotné ceny venované do tomboly neustále lákali ľudí na zakúpenie si lístkov. Do toho všetkého bol zahrnutý naozaj bohatý hudobný program. Neoficiálny začiatok podujatia bol športový, od 10,oo hodiny hrali rôzne zmiešané družstvá priateľské futbalové zápasy. Oficiálny program potom pokračoval od 13,30 hodiny, otvoril ho, privítal hostí a všetkým poprial dobrú zábavu starosta obce Ing. Jozef Murina. Po ňom vystúpila spevácka skupina Liskovianka. Po krátkej, ale intenzívnej búrkovej prehánke všetky deti potešili Bojko a Zmrzlinka so svojimi maskotmi v hudobnom divadielku. A potom to začalo... riadnu zábavu rozprúdila skupina Gipsy David Band a po nich to ešte viac rozbalili skupiny Mafia Corner a Smola a Hrušky. Nasledovalo očakávané losovanie tomboly a každý, kto niečo vyhral bol šťastný a hrdý, že práve na neho sa usmialo šťastie. V hudobnom programe pokračovali skupiny Rock Reunion, Wark a Screen. Priznávame, očakávali sme dosť vysokú návštevnosť nielen z obce, ale aj zo širokého okolia, avšak tie davy ľudí prekvapili aj nás. Rátali sme ich na stovky, niektorí prichádzali, iní zase už odchádzali a podľa odhadov ich bolo okolo 2000 – 2500.
Naše úprimné poďakovanie, ktoré sa nedá dostatočne vyjadriť patrí všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a uskutočnení tohto – môžem nazvať že veľkolepého podujatia. Na začiatku všetkého stála predsedníčka Kultúrnej a športovej komisie pri OZ Lisková Mgr. Simona Jánošová, ktorá vymyslela koncepciu podujatia, pozariaďovala, vybavila, oslovila, zabezpečila,... Sima – klobúk dole! Samozrejme, nešlo by to bez pomoci organizácií v obci, hlavne členiek Červeného kríža, chlapcov - volejbalistov, členiek oddielu RTVŠ, dobrovoľných hasičov, pracovníkov obecného úradu a všetkých, ktorí sa na príprave a realizácii podieľali.
Ďakujeme tiež všetkým sponzorom, ktorí nás finančne aj technicky podporili, a to: Stage one, Firma CIPI Lisková, Občianske združenie Ľudia pre obec, Korytnica, Lisková žije, MaN agency, Vyšší územný celok Žilina, Mestské lesy Ružomberok, Vodárenská spoločnosť Ružomberok, spoločnosť Tauris Rimavská Sobota a samozrejme všetkým, ktorí venovali naozaj krásne a hodnotné ceny do tomboly.
Už vieme, čo bolo dobré, čo treba trošku zmeniť či doplniť, predsa každý sa učí na vlastných chybách. Ale s istotou môžeme povedať, že tie tisíce ľudí sa bavili a nám išlo predovšetkým o to.
Foto z podujatia nájdete vo fotogalérii.
Edita Forgáčová


 

29.7.2019 - 31.7.2020   8,00

P7270092.JPG

Areál OŠK Lisková

Volejbalový turnaj o Pohár starostu obce.

V sobotu 27. júla 2019 sa uskutočnil už 18. ročník volejbalového turnaja o Pohár starostu obce Lisková. Na jeho príprave sa podieľali členovia volejbalového oddielu (VO) OŠK Lisková pod vedením jeho predsedu Michala Dubského v spolupráci s Obcou Lisková. Po otvorení turnaja predsedom oddielu všetkých účastníkov privítal starosta obce Ing. Jozef Murina. Turnaja sa zúčastnili štyri súťažné družstvá a to: Starí páni, VO Lisková, ZŠ Liptovská Teplá a Mladí páni. Po oboznámení sa s podmienkami súťaže a vylosovaní poradia družstvá začali hrať. Napriek nie moc priaznivému počasiu a občasnému dažďu sa hralo so zápalom, športovým nadšením a volejbalovým umením. Všetkých spájala túžba obstáť v súťaži čo najlepšie.
Pohár starostu obce ako víťaz turnaja získalo družstvo Starých pánov, ktorí dokázali, že ich láska k volejbalu je veľmi veľká a aj napriek pokročilému veku ho vedia hrať stále dobre. Ostatné družstvá boli ocenené vecnými cenami. Po skončení turnaja domáci volejbalisti všetkých ponúkli chutným gulášom a pohostením. Aj napriek daždivému počasiu všetci prežili pekný deň v kruhu svojich priateľov a známych.
Foto z turnaja nájdete vo fotogalérii.


 

13.8.2019 - 13.8.2020   11:48

P8100126.JPG

Lisková

18. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka - výstup na Choč

V sobotu 10. augusta 2019 sa uskutočnil 18. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka – výstup na Choč. V piatok mu predchádzala pietna spomienka na JUDr. Slimáka na miestnom cintoríne. O 7.00 hodine ráno od Kultúrneho domu autobus odviezol všetkých turistov do Valaskej Dubovej odkiaľ sa konal hromadný výstup. Na vrchole Choča sa hosťom z družobných obcí Kravaře a Woźniki ako aj všetkým účastníkom výstupu prihovoril starosta obce Ing. Jozef Murina. Pozdravil všetkých turistov a nadšencov tohto podujatia, ktorí dorazili do cieľa spoločne z Dubovej, alebo na vrchol vyšli individuálne. Báseň Choč od nášho rodáka Jaroslava Rezníka predniesla pani Anna Macková. Na rozdiel od minulého roku bolo aj veľmi dobré počasie, takže výstup bol pohodový. Účastníci výstupu dostali na pamiatku pamätné listy a perá. Tradične na chate p. Dvorského bolo pripravené občerstvenie – výborný guláš, ktorý varili páni Ján Lauko a Jozef Roštek taktiež pivo a kofola. Po potrebnom oddychu sa nasýtení turisti vydali na cestu domov príjemne unavení a s peknými spomienkami.
Foto nájdete vo fotogalérii.


 

28.8. - 31.12.2019   10:00

P8280096.JPG

Pomník padlých pred MŠ.

Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania.

V stredu 28. augusta sme si aj v našej obci pietnym aktom položenia venca k Pomníku padlých pred materskou školou pripomenuli 75. výročie Slovenského národného povstania, významnej udalosti v dejinách slovenského národa. Príhovor k udalostiam mal starosta obce Ing. Jozef Murina: „Slovenské národné povstanie je jedným z najvýznamnejších udalostí v dejinách slovenského národa. V týchto dňoch si pripomíname jeho 75. výročie. Pred trištvrte storočím zaznela zo slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici veta: „ Začnite s vysťahovaním“. Toto heslo odštartovalo celonárodný odboj proti nacistickým vojskám a okupantom našej krajiny. Naši starí rodičia a prastarí rodičia začali boj za slobodu, túžili pre nás zachovať našu vlasť, náš národ, našu kultúru, vieru a hlavne mier. Aj občania našej obce sa počas tohto obdobia aktívne zapojili do celospoločenského diania. Ešte pred vyhlásením povstania v Banskej Bystrici bol 28. augusta v Liskovej vytvorený revolučný národný výbor. Boli v ňom zástupcovia komunistického a nekomunistického odboja. Predsedom sa stal učiteľ Ľudovít Šolc. Po vyhlásení povstania narukovalo z Liskovej 135 mužov, z ktorých 106 bojovalo so zbraňou v ruke na strane povstania. Väčšina z nich bola začlenená do 6. taktickej skupiny 1. československej armády umiestnenej v Revúckej doline. Obyvateľ Štefan Demko bol členom partizánskej skupiny pod vedením nadporučíka Veličku, ktorá bola koncom júla 1944 vysadená pri Liptovskej Osade. Po potlačení povstania nemecké vojská vysielali hliadky do okolitých hôr, hľadali partizánov a vypaľovali chaty. Takto bola zničená poľovnícka chata pod predným Chočom a turistická Hviezdoslavova chata. Z Liskovej sa povstania zúčastnili občania ako: MUDr. Vavro Šrobár, generál in memoriam Jaroslav Šolc, Štefan Demko, Vladimír Švárny, Marcel Dvorský, Jozef Čapčík, Bernát Šeffer, Štefan Dvorský Slimák, Štefan Pudiš, Ján Saro, Jozef Hančík a ďalší.Slovenským národným povstaním sme sa ako krajina prihlásili k civilizovanej a kultúrnej Európe, ktorá odmietla a porazila ideológie zla. Povstanie bolo prelomovou udalosťou v našich dejinách, ktorá spojila príbehy nesmiernej odvahy, ochoty znášať útrapy vojny a odhodlanie bojovať za správnu vec. V dnešnej dobe si ani nevieme predstaviť tie hrôzy, ktorými museli prejsť naši starí rodičia a prarodičia, svojimi postojmi a činmi dokázali, ako milovali svoju vlasť a rodnú obec. Položili svoje životy, aby sme my mohli žiť v mieri a slobode. Majme v úcte tých, čo vojnu prežili a na tých, čo vo vojne zahynuli nezabúdajme.“
Edita Forgáčová.


 
Položky 11-15 z 15

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka