Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Lekári z Liskovej

Lekári z Liskovej

MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhDr.

Narodil sa 5.7.1959 v Ružomberku rodičom Jánovi a Margite rodenej Lukáčovej.Po maturite na Gymnáziu v Ružomberku roku 1978 študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , kde roku 1984 promoval . Nastúpil na Interné oddelenie NsP v Ružomberku . V roku 1987 v Banskej Bystrici ukončil kvalifikačnú atestáciu v odbore vnútorné lekárstvo a odchádza pracovať do NsP v Galante na oddelenie endoskopických vyšetrovacích metód.Odbornú prípravu ukončil špecializačnou atestáciou v odbore gastroenterológia v Bratislave. Tam ostal aj pracovať na II. internej klinike LF UK ako ordinár pre gastroenterológiu. Po zložení odbornej skúšky bol prijatý na doktorandské štúdium v odbore vnútorné lekárstvo s cieľom získať vedecko akademickú hodnosť.Počas rokov 1991 – 1996 publikoval práce v odborných lekárskych časopisoch, prednášal na odborných sympóziách a kongresoch doma aj v zahraničí, vydal knihu „Choroby žalúdka a dvanástnika a Helicobacter pylori“ / pre veľký záujem boli 2 náklady vydania /.Z II. internej kliniky LF UK odišiel do privátnej sféry a už ako súkromný gastroenterológ získal vedecko akademickú hodnosť „PhD“ v odbore vnútorné lekárstvo.Bol účastníkom viacerých vedeckých podujatí a krátkodobých študijných pobytov vo viacerých štátoch sveta. V roku 1995 mu bola udelená cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu publikáciu. Významným úspechom je aj preklad jeho odbornej knihy do češtiny/ v roku 1998/.
 

MUDr. Ján Kubala

Narodil sa 4.3.1950 v Liskovej rodičom Albíne a Emilovi Kubalovcom.Po ukončení štúdia na základnej škole a všeobecno - vzdelácacej škole v Ružomberku, pokračoval v štúdiách na LF UK v Bratislave odbor stomatológia. Promovaný bol v roku 1973. V rokoch 1975 – 1979 si rozšíril aprobáciu na všeobecné lekárstvo. V roku 1982 vykonal atestáciu vnútorného lekárstva a v r. 1986 atestáciu z hematológie a transfuziológie.Od r. 1987 pracuje v NsP v Ružomberku na odd. klinickej biochémie a hematológie. Od roku 1996 bol primárom oddelenia, zároveň zástupcom riaditeľa NsP. Po zlúčení nemocníc preacuje ako primár na oddelení OKB v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku.
 

MUDr. Darina Suchalová rod. Nemčeková

Narodila sa 27.4.1945 v Liskovej rodičom Valérii a Karolovi Nemčekovcom.Po ukončení základnej školy a strednej zdravotnej školy pokračovala vo vysokoškolskom štúdiu na LF UK v Bratislave odbor pediatria. Promovaná bola r. 1970.S rodinou sa presťahovala do Bardejova, kde pracuje od roku 1986 ako primárka detského oddelenia. NsP.
 

MUDr. Jozef Garaj

Narodil sa 9.2.1926 v Liskovej. Po ukončení Gymnázia v Ružomberku študoval na Karlovej univerzite v Prahe.Promoval v roku 1951.Presťahoval sa do Nitry, kde dlhé roky pracoval ako primár gynekologického oddelenia.V súčasnosti je na dôchodku.
 

MUDr. Jozef Dvorský

Narodil sa 19.9.1925 v Liskovej.Po ukončení Gymnázia v Ružomberku študoval v Brne na veterinárnej fakulte, kde bol aj promovaný. Presťahoval sa do Modry, kde pôsobil ako veterinárny lekár.Zomrel v roku 1982.
 

JUDr. František Lauko

Narodil sa 4.6.1905 v Liskovej.Po ukončení Gymnázia v Ružombeku študoval v Bratislave, kde bol aj promovaný.Pôsobil v Ružomberku ako okresný sudca, neskôr krajský prokurátor. Z politických dôvodov bol preložený do Moldavy. V Moldave ochorel a v roku 1950 zomrel. Pochovaný je v Liskovej.
 

JUDr. Vladimír Slimák

Narodil sa 17.10.1923 v Liskovej, po ukončení základnej školy študoval v Kláštore pod Znievom, neskôr na Univerzite Komenského v Bratislave, kde bol v roku 1950 promovanýna doktora práv. Pracoval v Kožiarskych závodoch v Liptovskom Mikuláši ako podnikový právnik, ako dôchodca pracoval na Poľnohospodárskom družstve Lisková tiež ako právnik.Aktívne sa zapájal do verejného života v obci v rôznych funkciách. Zomrel v roku 2001, pochovaný je v Liskovej.
 

MUDr. Pavel Filo

Narodil sa 29.10.1970 rodičom Edite a Jozefovi Filovcom.Po ukončení štúdia na základnej škole a gymnáziu absolvoval lekársku fakultu UK v Martine.Za doktora medicíny bol promovaný v júni 1996.V súčasnosti pracuje na chirurgickom oddelení v Liptovskom Mikuláši.
 

MUDr. Marek Lukáč

Narodil sa 5.1.1976 v Ružomberku rodičom Oľge a Miroslavovi a Lukáčovcom. Po ukončení štúdia na základnej škole a gymnáziu absolvoval lekársku fakultu UK v Martine.Za doktora medicíny bol promovaný v júni 2000. Počas šk. roku 2000-2001 sa zdokonaľoval v anglickom jazyku na jazykovej škole v USA.V súčasnosti pracuje vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku na traumatologicko-ortopedickom oddelení.

Autor: zdroj - Liskovská pamätnica


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka