Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia

Vážení návštevníci webových stránok obce Lisková
V rámci skvalitnenia a zefektívnenia vybavovania vašich otázok týkajúcich sa informácií poskytovaných obcou alebo obecným zastupiteľstvom sme pre Vás pripravili novú formu komunikácie s nami.
Máte otázky, pripomienky, podnety, ktoré sa týkajú obce alebo obecného zastupiteľstva? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť? Napíšte svoju otázku, podnet v priloženom formulári a v čo najkratšom čase Vám zodpovie starosta, príslušný pracovník OÚ, alebo člen obecného zastupiteľstva.
Rubrika nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.
Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky.

POZOR: Príspevok, ktorý nebude obsahovať meno a priezvisko odosielateľa nebude zverejnený a nebude naň ani odpovedané!

Všeobecné pravidlá diskusie


 

Diskusia

Pridať príspevok

 
pridané 21.3.2019 08:58:47, IP: 90.64.51.65

Voľby 1. Kolo a kronika obce rok 2018

Kedy budú zverejnené výsledky volieb a kronika obce za rok 2018 ?

Ľubomír Beňo


 

Dobrý deň.

Výsledky volieb si môžete pozrieť na stránke obce v sekcii voľby - voľby prezidenta, tam je odklik na internetovú stránku kde sa vám požadované informácie zobrazia. Zápis do kroniky obce za rok 2018 bude zverejnený na stránke obce v sekcii kronika obce do konca marca 2019.

pridané 4.3.2019 13:51:28, IP: 78.141.95.131

Doprava

Iste ste si všimli že v nedeľu cez sv.omšu sa pristavuje polícia ktorá koná na podnet OU a úrad koná na podnet občanov obce. Ich úlohou je urobiť poriadok s autami ktoré nevhodne parkujú a to v celej obci.Koniec koncov je to obťažujúce aj pre všetkých na okolo bývajúcich.Osobne som sa s políciou pri nedeľnej kontrole rozprával.Povedali mi že veci chcú riešiť dohovorom a nie pokutami ale nepomáha to.Veci možno bude riešiť odťahovka.Touto formou apelujem na vodičov aby si dali pozor, lebo sa môže stať ,že vyjdú z kostola autá budú preč.Takto sa vodiči prevychovajú rýchlo a raz a navždy.Musí sa prihliadať na veľkú preťaženosť cesty migrujúcimi autami cez našu obec.Ja už len s nostalgiou spomínam ked za starých čias chodilo viac ľudí do kostola ako teraz a to celá dedina peší.Teraz žial aj na krátku vzdialenosť chodíme na aute

Šrobár Rastislav st.


 
pridané 28.2.2019 12:49:29, IP: 78.141.106.165

OŠK Lisková

Zdravím všetkých fanúšikov Liskovej. Práve som sa dočítal zo zápisnice zo zasadnutia OZ, že pánom fotbalistom sa nechce hrať bez odmeny. Prosím Vás - aké odmeny? Za čo? Nech najprv ukážu nejaké výkony a potom sa bavme o odmenách. Čo sú to nejaký profesionáli? To OŠK Lisková dostáva málo z rozpočtu obce? A keď už, zainteresovaní by sa mali skôr venovať mládeži. Tam by mala ísť investícia. Chlapci hrávajú v dresoch ktoré si ešte pamätajú "nežnú revolúciu". To nemá OŠK ani na dresy? Hlavne že ........ Radšej sa nebudem vyjadrovať lebo by si niekto mohol niečo domýšľať nakoľko ja sa vždy pod príspevok podpíšem. A toto môžte dať prečítať aj poslancom nech vedie čo a prečo vlastne vždy jednohlasne schvaľujú. Je naozaj vzácne, že všetci majú taký jednohlasný názor.

Richard Rehanek


 
pridané 28.2.2019 12:36:18, IP: 78.141.106.165

protiprávne parkovanie

Pozdravujem, chcel by som sa aj trochu vyjadriť k tomu parkovaniu. Plne súhlasím s tým čo tu bolo napísané. Ale podľa mňa je riešenie jednoduché. Načo vytvárať nejakú pracovnú skupinu. Treba tam osadiť prislúchajúce dopravné značenie a pravidelne monitorovať políciou. A vec je vybavená. No len keď sa k tomu bude obec stavať tak ako k zníženiu povolenej rýchlosti v našej obci tak to dopadne asi takto: Pošle sa na dopravný inšpektorát žiadosť o osadenie dopravného značenia. A z polície dajú odpoveď, že nakoľko to nie nehodový a frekventovaný úsek nie je nutné dopravné značenie osadiť. Ja sa už asi dva roky dožadujem aby obec riešila zníženie povolenej rýchlosti a vždy to dopadne takto. Tomu sa hovorí nezáujem zo strany obce riešiť problém. A túto diskusiu by mali pravidelne (nechcem byť diktátorský) povinne čítať aj poslanci OZ. Nech všetci čo boli zvolení preberú zodpovednosť za veci súvisiace s našou obcou.

Richard Rehanek


 
pridané 28.1.2019 17:42:05, IP: 193.85.155.10

PROTIPRÁVNE PARKOVANIE

Pozdravujem.
Dovoľte mi aby som sa vyjadril k PROTIPRÁVNEMU parkovaniu áut (najmä na ceste pri kostole).

V prvom rade, každý vodič by mal VEDIEŤ, že :
1. zastavenie a státie menej ako 5m pred priechodom pre chodcov je zakázané!
2. zastavenie a státie na chodníku, kedy neostane 1,5 m voľného chodníka je zakázané!

Zároveň je nutné dodržať 6 m šírku cesty, pre oba smery spolu.
- viď Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke

V Liskovej, keď niekto zaparkuje časťou auta na chodníku, určite neostane 1,5m tohto chodníka voľného.

Vodiči, ktorí takto konajú ohrozujú chodcov i iných vodičov!

Zároveň je vrcholom arogancie zo strany týchto vodičov, ak uvedeným státím blokujú vo výjazde áut z dvorov rodinných domov!

Toto by mali vodiči protiprávne stojaci vedieť AJ BEZ zásahu zastupiteľstva a vedenia obce. A mali by plne zodpovedať za svoje konanie. To však nevylučuje a nezbavuje povinnosť, aby obec uvedené problémy riešila vhodnou formou. Obec by sa mala týmto reálne a zodpovedne zaoberať.
Pomôžu zákazové a informačné tabule, žltá čiara na vozovke? Skôr asi len policajný dohľad a pokutovanie!

Ku parkovaniu pri kostole najmä počas omší si dovoľujem pripomenúť, že farár by mohol pridať ruku k riešeniu tejto situácie, a síce, mohol by oželieť pár ovocných stromov (a ovocia z nich) a povoliť rozšírenie existujúceho parkoviska pri kostole. Aj tak väčšina protiprávne parkujúcich sú zrejme jeho „ovečky“. Mohol by pomôcť obci Lisková s riešením, naviac, keď obec Lisková mala formou prenájmu uhradiť farnosti nájomné za priestory v bývalej CIRKEVNEJ ŠKOLE v sume 17.000 € na 7 rokov dopredu – viď Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.4/6/2016 z 21.12.2017. Alebo za to, že farnosť dostala od obce Lisková dotáciu D7/2016 vo výške 20.000 € na opravu svätyne kostola. Nájdete na www.liskova.sk v časti ZVEREJŇOVANIE.

Prečo je toľko áut stojacich na celej ceste pred kostolom? To tí ľudia musia nutne ísť do kostola autom? Keď neboli autá tak rozšírené, ako tí ľudia chodili do kostola? A tí, čo údajne vozia povedzme chorých, nevládnych, nemôžu ich zaviesť, vyložiť pri kostole, vrátiť sa domov a ísť do kostola peši?
Nemal by aj farár pomôcť k riešeniu tohto parkovania?

Keby sa niečo také dialo v susednom Ružomberku, tam by sa s tým vysporiadali veľmi rýchlo a vrecko vodičov by bolo o mnoho € ľahšie. A vodiči by si rozmysleli opakovať tieto porušenia zákona...

Vladko Vajs


 

V prvom rade chcem oceniť Vašu znalosť ohľadom problematiky zákona o cestnej premávke. Plne súhlasím s tým, že vodiči motorových vozidiel by mali poznať svoje povinnosti a niesť zodpovednosť za svoje konanie v cestnej premávke. Vo vašom príspevku je veľa úvah, podnetov a návrhov na riešenie danej situácie či už na vodičov, farníkov, vedenie cirkvi a našej obce. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.01.2019 sme prerokovávali problematiku státia a parkovania v intraviláne našej obce. V súčasnosti sa vytvára pracovná skupina, ktorá zhodnotí komplexne danú situáciu a na najbližšom pracovnom obecnom zastupiteľstve sa prijmú konečné rozhodnutia. Výsledkom budú zmeny dopravného značenia, navrhnutie vybudovania parkovísk, odstavných plôch, rozšírenie a úprava tých súčasných. Bez toho, aby sa naši občania na tomto procese spolupodieľali sa táto situácia nevyrieši. Svoje osobné vozidlá by mali v prvom rade parkovať na vlastných pozemkoch.
Ing. Jozef Murina, starosta obce

pridané 18.1.2019 12:41:03, IP: 2a00:1298:8011:212::165

Parkovanie

Vážený pán starosta, chcel by som sa spýtať ako miestne zastupiteľstvo rieši problém s parkovaním, keďže už mnoho krát bolo spomínané tu v diskusii aj v lístočkoch ktoré kolovali obcou, že sa zastupiteľstvo už dlhodobo zaoberá problematikou parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách. Dlhodobo a zatiaľ neúspešne, bez žiadneho riešenia. Situácia pred kostolom v nedeľu je už neúnosná.
Nie je akceptovatelné, aby autá parkujúce na ceste zabrali celý jazdný pruh, tak že po ceste má problém prejsť aj len jedno auto. Akonáhle sa v strede stretnú 2 autá, nie je iné východisko, iba že jeden z nich musí vycúvat. Toto je hlavná cesta ktorá spája Ružomberok a Liptovskú Teplú a kde túto cestu využíva veľké množstvo áut, hlavne keď sú v Ivachnovej kolóny pri výjazde z dialnice. Pri takýchto prekážkach v ceste ktoré vodiči čo obsadia cestu spôsobujú je veľmi ťažké obchádzať ich, hlavne ked sa parkujúce autá tiahnu skoro až po cintorín. Ďakujem.

Rastislav Kubala


 

Vážený pán Kubala,
Nakoľko sa jedná o cestu III/2213, ktorá je v správe Žilinského samosprávneho kraja, inicioval som stretnutie s pracovníkom tohto subjektu a taktiež so zástupcom OO PZ v Liptovskej Teplej. Takýto stav nie je možné do budúcna akceptovať. Spoločne sme dospeli k názoru, že v danom úseku je potrebné uskutočňovať zvýšené kontroly. Pracovníci polície budú situáciu monitorovať, poukážu na vzniknuté nedostatky, porušenia a neskôr pristúpia aj k prípadným sankciám. Bezpečnosť a plynulosť premávky na ceste III/2213 nesmie byť ohrozená, naopak, musí slúžiť na ten účel, na aký je určená. Čo sa týka miestnych komunikácií, na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva budem iniciovať, aby bol vydaný zákaz parkovania na niektorých úsekoch miestnych komunikácií. Predsa miestna komunikácia, ktorá má slúžiť na obslužné účely, nemôže slúžiť ako parkovisko či odstavná plocha.
Ing. Jozef Murina, starosta obce

pridané 16.1.2019 21:59:45, IP: 195.168.12.163

Snech

Chcem sa opýtať ako chce úrad postupovať voči občanom , ktorý nerešpektujú nariadenia úradu ohladom hádzania snehu na cestnú komunikáciu
.
Zatiaľ je to len bu bu bu a skutek utek ......

Roman


 

Pán Roman!
I keď ste neuviedli svoju úplnú identitu, rozhodol som sa odpovedať aj na Váš diskusný príspevok. V prvom rade je potrebné zaujať rozhodné stanovisku ohľadom státia motorových vozidiel na miestnych komunikáciách. Miestna komunikácia má slúžiť na obslužné účely a priestor medzi jej okrajom a oplotením pozemkov má v zimných mesiacoch slúžiť na uloženie odhrnutého snehu nielen zo vstupov k rodinným domom občanov, ale aj z komunikácie. Nesúhlasím s tým, aby motorové vozidlá počas zimného obdobia stáli na miestnych komunikáciách a v spomínanom priestore. Som zástancom toho, aby občania parkovali svoje motorové vozidlá na vlastných pozemkoch. Ak budú miestne komunikácie a priľahlé priestory slúžiť svojmu účelu, nemal by byť dôvod zo strany občanov na hádzanie snehu na miestne komunikácie. Ak by aj potom k takémuto konaniu došlo, tak na nezodpovedných občanov budú platiť asi len postihy. Ak poznáte iný spôsob, navrhnite ho.
Ing. Jozef Murina, starosta obce

pridané 4.1.2019 07:24:17, IP: 78.141.95.131

Otázka

Kedy idete vysýpať smeti, nikde je to nie napísané na sttránke....

Kubalová


 

Dobrý deň, termíny vývozov komunálneho odpadu v roku 2019 sú zverejnené na stránke obce v Obecných oznamoch.
E. Forgáčová

pridané 20.12.2018 12:06:47, IP: 78.141.106.165

kontakty

Dobrý deň, chcel by som sa len spýtať či by nebolo možné na stránke "Samospráva" uviesť aj mailové kontakty na poslancov. Lebo veľa vecí sa týka najmä ich a zastihnúť ich niekde v obci je nemožné. Takto by sa komunikácia "nevalila" len starostu a možno by občania dostali rýchlejšiu a kvalifikovanú odpoveď. Je to veľký problém zriadiť im mailové kontá?

Richard Rehanek


 

Dobrý deň.
Po aktualizácii údajov boli poslancom vytvorené aj e-mailové adresy, ktoré sú uvedené pri ich mene.

pridané 1.12.2018 17:48:57, IP: 78.141.95.131

parkovanie aut.

Pan starosta vyrazne ziadam aj vsetky auta co stoja na uliciach v obci predsa kazdy ma siroky pozemok vo dvore tam nech parkuju.Velmi pekne dakujem.

Kubalova


 

Čo sa týka parkovania áut v obci, je to dlhodobejší problém, ktorý s pribúdajúcim počtom áut sa stále stupňuje. Prostredníctvom oznámení budú v najbližšom období občania vyzvaní, aby svoje autá nenechávali sústavne zaparkované na chodníkoch a miestnych komunikáciách. Svoje autá nech si nechajú zaparkované vo vlastných dvoroch. Touto problematikou sa budeme zaoberať aj na najbližších zasadnutiach obecného zastupiteľstva a spoločne hľadať riešenie na zlepšenie tejto situácie.
Ing. Jozef Murina, starosta obce

Položky 11-20 z 55

Odpoveď

Pridať príspevok

 
pridané 10.10.2017 14:13:11, IP: 91.127.142.160

Autobusová zastávka

Ing. Jozef Murina, starosta obce


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka