Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia

Vážení návštevníci webových stránok obce Lisková
V rámci skvalitnenia a zefektívnenia vybavovania vašich otázok týkajúcich sa informácií poskytovaných obcou alebo obecným zastupiteľstvom sme pre Vás pripravili novú formu komunikácie s nami.
Máte otázky, pripomienky, podnety, ktoré sa týkajú obce alebo obecného zastupiteľstva? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť? Napíšte svoju otázku, podnet v priloženom formulári a v čo najkratšom čase Vám zodpovie starosta, príslušný pracovník OÚ, alebo člen obecného zastupiteľstva.
Rubrika nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.
Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky.

POZOR: Príspevok, ktorý nebude obsahovať meno a priezvisko odosielateľa nebude zverejnený a nebude naň ani odpovedané!

Všeobecné pravidlá diskusie


 

Diskusia

Pridať príspevok

 
pridané 9.7.2018 19:38:43, IP: 78.141.95.131

Čistenie potoka...

Denne chodím okolo potoka, ktorý preteká cez našu dedinu a nechápem, na čo čakajú zodpovední na obecnom úrade.... Potok je zarastený burinou, nikto sa nestará o jeho údržbu! Človek nemusí byť vodohospodár, aby pochopil, že v prípade prívalových dažďov by takéto kroviská výrazne obmedzili odtok nahromadenej vody korytom potoka! Kto bude zodpovedný za škody, ktoré by vznikli, keby sa voda vyliala z koryta a zaplavila okolité pozemky a pivnice? Už ste, vy na obecnom úrade, zabudli na záplavy spred niekoľkých rokov? Vtedy ste sľubovali, že sa vykonajú protipovodňové opatrenia, aby sa už takéto niečo nezopakovalo!!! Zrealizovaná bola úprava brehov potoka,osadené boli nové mostíky...
Pán starosta, Vy predsa chodíte okolo potoka denne, takže ste si museli tento žalostný stav všimnúť!
Preto Vás žiadam, aby ste prijali účinné opatrenia na zlepšenie stavu potoka (mám na mysli vyčistenie jeho koryta od bujného rastlinstva)...veď takáto údržba by predsa mala byť vykonávaná v priebehu roka opakovane, aby potok plnil svoju hlavnú funkciu, t.j. bezproblémové odvádzanie vody!
Dúfam, že som tento príspevok nepísal zbytočne a že v krátkej dobe bude náš "jarok" vyčistený!!!
Ďakujem. .
nespokojný občan


 

Pán neznámy,
na začiatku by som chcel niektoré pojmy správne pomenovať a uviesť na správnu mieru. Potok, ktorý preteká našou obcou je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku – správa horného Váhu Ružomberok. Príčinou toho, že potok je zanesený nánosom a zarastený bujným rastlinstvom je naplavovanie úrodnej zeminy z plôch, ktorá sa uvoľňuje pri prácach počas výstavby diaľnice. Danou situáciou sme sa zaoberali spolu s vodohospodárskych podnikom už v mesiaci máj t .r. a naplánovali ho vyčistiť skôr. Hlavným dôvodom, prečo práce neboli zrealizované bol vznik nepredvídanej situácie na hrádzi v Turanoch, kde došlo k priesakom. Práce na odstránení budú ukončené už v najbližšom čase. Asi pred troma týždňami sme začali s prácami na výmene môstkov na Pribinovej ulici. Popri týchto prácach pracovníci vodohospodárskeho podniku chceli začať aspoň čiastočne s čistením potoka. Už pri rozoberaní starých môstkov bol podaný podnet na výskyt chránených živočíchov v potoku a práce boli pozastavené. Od tohto týždňa sú práce pri výstavbe môstkov a čistení potoka opäť povolené. Od pracovníkov vodohospodárskeho podniku máme prísľub, že práce na úprave potoka a jeho čistení budú zrealizované najneskôr do konca tohto mesiaca. V prípade ďalších informácií sa môžeme o tejto problematike bližšie porozprávať. Túto možnosť využili viacerí spoluobčania.
Na záver chcem poznamenať, že je potrebné uviesť svoju totožnosť a Váš príspevok bude zverejnený.
Ing. Jozef Murina, starosta obce


Aktuálne informácie k čisteniu potoka a vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku zo dňa 20.08.2018:
Obec Lisková požiadala Slovenský vodohospodársky podnik o vyčistenie potoka „Chočský“ pretekajúci obcou. Prílohou žiadosti bola fotodokumentácia jeho stavu. Nakoľko správca vodného toku nezačal s jeho čistením, obec začala s čistením niektorých jeho úsekov pracovníkmi obce. Po následnej urgencii nám od Slovenského vodohospodárskeho podniku bolo doručené nasledovné stanovisko. Citujeme:
Vážený pán starosta,
vo Vašej obci pravidelne čistíme a opravujeme toky, ktoré sú v našej správe. Aj tohoto roku sme v spolupráci s Vami realizovali opravu oporných múrov v dolnej časti toku Chočský a plánovali v druhej polovici mesiaca august čistenie toku od obecného úradu smerom nahor.
Žiaľ vplyvom extrémnych zrážok dňa 19.07.2018 v oblasti Tatier, bol na celom úseku toku Belá vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity a na jeho prítoku v Tichej doline III.st. PA, sme v zmysle zákona č.7/2010-o ochrane pred povodňami ,museli realizovať zabezpečovacie práce, kde bola stiahnutá nielen naša ťažká technika, ale aj z iných správ v rámci nášho odštepného závodu v Piešťanoch. Predpokladáme , že nami realizované zabezpečovacie práce na toku Belá a v Tichej doline, budeme vykonávať cca do polovice septembra. Vzhľadom na uvedené skutočnosti Vám oznamujeme, že čistenie toku Chočský bude realizované až po dokončení zabezpečovacích prác a uvoľnení strojnej techniky.

Ďakujem za pochopenie a prajem pekný deň.
Ing. Peter Caban
vedúci úseku vodohospodárskej prevádzky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Odštepný závod Piešťany Správa povodia horného Váhu Jána Jančeka 358/36
034 01 Ružomberok

pridané 21.5.2018 13:48:11, IP: 78.141.106.165

ešte raz kosenie atď

Vážený pán starosta, vážené obecné zastupiteľstvo. Prečítal som si tu odpoveď p. starostu na môj diskusný príspevok ohľadom kosenia a údržby obecných priestranstiev. Takže ešte jedna moja posledná reakcia:
Citujem p. starostu:"V Liskovej žije veľmi veľa spoluobčanov, ktorí si pokladajú za svoje, alebo nie sú im ľahostajné priľahlé verejné priestranstvá, ktoré sú v blízkosti miestnych komunikácií a ich obydlí. Radi prispejú svojou prácou, postarajú sa o ne a v konečnom dôsledku prispievajú k skrášleniu našej obce. Niekedy tieto priestranstvá naopak poslúžia aj pre ich vlastné potreby. Preto im chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať."
Moje reakcia. No bohužiaľ niektorým ani nič iné neostáva. A verte mi, že si to nepokladajú za svoje ale je to nutnosť, lebo v opačnom prípade by nedovideli ani na ulicu. A že niektorým poslúžia priestranstvá na ich vlastné potreby - no áno keď majú na obecnom ďalší priestor na likvidovanie odpadu a podobne. A to nehovorím o tom ako sa niektorým vyvoleným vyváža odpad a podobné záležitosti na obecnom vozidle. ( asi treba získať voličov).
Citát:"Tí súčasní poslanci sa nemajú za čo hanbiť. Okrem účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa veľakrát pričinili pri organizovaní a realizácii kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, aktívne sa zúčastňujú na zasadnutiach komisie, pracovných skupín, brigádach, venujú sa práci s mládežou, športovcami a podobne."
Reakcia: Zasadnutí sa radi zúčastnia - to majú platené (to nie je závisť), a prosím Vás aké kultúrne, spoločenské a športové podujatia sa organizujú v Liskovej? Ja viem len o jednom. V okolí o slávnom "Lisková sa zabáva"
Citát:"Ostatné plochy v okolí miestnych komunikácií bývajú minimálne dvakrát ročne pokosené zamestnancami obce a pracovníkmi pre verejnoprospešné práce".

Reakcia: Myslíte, že to stačí?

RR


 
pridané 30.4.2018 10:16:05, IP: 78.141.106.165

kosenie

Tak a máme tu zase obdobie keď treba kosiť. Ale ako vždy a už asi pravidelne obec zabúda, že má aj pozemky ktoré spadajú pod jej správu. Budeme toto obdobie jar-leto jeseň opäť kosiť aj obecné? Do kedy to ešte bude takto trvať? Alebo si máme za kosenie obecného pýtať nejakú finančnú odmenu? Ja by som mal jednu radu - aj pre poslancov. Existuje taký inštitút a volá sa verejné obstarávanie. Ak obec nemá kapacity na či už zimnú alebo jarnú a letnú údržbu - treba vyhlásiť súťaž cez verejné obstarávanie a zabezpečiť firmu ktorá by sa o to trebárs aj celoročne starala - keď obec nemá kapacity. A čuduj sa svete veľa miest a obcí to takto rieši. Len do Liskovej ešte asi nedoletela informácia, že sa to dá aj takto spraviť. Tak páni poslanci hor sa do študovania tejto inštitúcie (verejné obstarávanie) a skúste niečo vymyslieť. Alebo budeme mať v Liskovej atrakciu - Liskovský prales? Skúste ešte do konca tohto volebného obdobia niečo vymyslieť - lebo dúfam, že je Vaše posledné.
Ing. Richard Rehánek

Ing. Jozef Murina


 

Vážený pán Rehánek,
máte pravdu, že obec vlastní v intraviláne obce pozemky, ktoré spadajú pod jej správu a prináleží sa jej o ne patrične postarať. Toho, že by v našej dedine vyrástla atrakcia „Liskovský prales“ sa vôbec neobávam. V Liskovej žije veľmi veľa spoluobčanov, ktorí si pokladajú za svoje, alebo nie sú im ľahostajné priľahlé verejné priestranstvá, ktoré sú v blízkosti miestnych komunikácií a ich obydlí. Radi prispejú svojou prácou, postarajú sa o ne a v konečnom dôsledku prispievajú k skrášleniu našej obce. Niekedy tieto priestranstvá naopak poslúžia aj pre ich vlastné potreby. Preto im chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať.
Ostatné plochy v okolí miestnych komunikácií bývajú minimálne dvakrát ročne pokosené zamestnancami obce a pracovníkmi pre verejnoprospešné práce. Priestranstvá v cintoríne, pred kultúrnym domom, pri obchode Jednota, detské ihriská sa kosia viackrát ročne podľa potreby. Starostlivosť o verejnú zeleň, jarnú, letnú a zimnú údržbu zabezpečujú prostredníctvom firmy v blízkom okolí podľa mojich vedomostí len v meste Ružomberok. To, že urobili verejné obstarávanie na tieto práce v celom meste a jeho okrajových častiach úplne situáciu nevyriešilo. Chodím pravidelne do mesta, tak to viem posúdiť. Určite to vo zvýšenej miere ukrajuje aj z rozpočtu mesta, čo sa neskôr premieta aj do výšky daní a poplatkov za komunálne odpady.
To, že v tomto roku končí volebné a v novembri budú nové komunálne voľby občania dobre vedia. O tom, pre ktorého poslanca alebo starostu bude posledné, rozhodnú voliči. Tí súčasní poslanci sa nemajú za čo hanbiť. Okrem účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa veľakrát pričinili pri organizovaní a realizácii kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, aktívne sa zúčastňujú na zasadnutiach komisie, pracovných skupín, brigádach, venujú sa práci s mládežou, športovcami a podobne, častokrát na úkor voľného času a svojej rodiny. Oni dobre vedia, o čom hovorím a preto si ich prácu veľmi vážim.
Ing. Jozef Murina, starosta obce

Reakcia na príspevokpridané 16.5.2018 12:00:30, IP: 78.141.106.165

kosenie

Vážený pán starosta, ešte by som Vás teda chcel poprosiť o menný zoznam tých "zodpovedných" občanov ktorí sami z vlastnej vôle zkrášľujú obecné priestranstvá a potom ich aj využívajú pre vlastné potreby. Rád by som ich poprosil či by svoju činnosť nerozšírili aj iné priestranstvá našej obce. Lebo viete, kde obec nepomôže - občan pomôž si sám. A keď mi dáte ten zoznam sľubujem, že už do tejto diskusie - akejkoľvek - nebudem prispievať žiadnym príspevkom. Lebo to aj tak nemá význam.

RR


 
pridané 22.10.2017 20:22:31, IP: 78.141.95.12

strkova cesta Vysne Zahumnie

Vazeny pan Starosta,

uz je to vyse 6 mesiacov dozadu co ste prislubil, ze obec vyrovna jamy a vymole pomocou makadamu a drveneho aflatu na novovybudovanej ulici. Slubil ste, ze sa tak stane hned po jarnej orbe, ale nic sa neudialo. Na cestu ste navyse navozili kopy makadamu zmiesaneho s nejakym odpadom a tie tiez zamedzuju v prejazdnosti. Ak by ste mal denne jazdit touto cestou, myslim ze by nebola tak zanedbavana zo strany obce ako je tomu dnes. Cesta je navyse pocas dazdov neustale vymyvana od druzstva navalom vody, ktory na nu steka z cesty od druzstva.

Prosim o informaciu kedy obec zrealizuje prislubenu napravu a zaroven ziadam pravidelnu starostlivost aj o tuto obecnu cestu.

Vopred dakujem za odpoved.

Ing. Peter Saro, Liskova 914


 

Dobrý deň, úpravy na uvedenej ulici sa budú realizovať v najbližšom období.
Ing. Jozef Murina, starosta obce

pridané 6.10.2017 17:52:33, IP: 178.143.35.169

Zaspatý Murina aj s poslancami

Dobrý deň, hanba celému obecnému úradu...v Liskovéj sa nič nebuduje, nestavia, nekosí, jarok je nevyčistený čo tam vlastne všetci robíte.ten zaspatý starosta by mal konečne odstúpť z funkcie! Za čo berie taky plat, hanba mu a to jeho správanie a vyjadrovanie je vhodné do kravina, ale nie medzi ľudí.Teraz o kultúrnom dome mlčí, nepovie ani slovo... na každej akcii sa chvastal čo všetko bude a teraz sa z toho asi po..al. Liskovci otvorte si oči a tuto zberbu treba vymeniť!!! Dúfam, že tento príspevok bude uverejnený.

Peter


 
pridané 4.10.2017 15:28:19, IP: 195.168.12.173

Autobusová zastávka

Dobrý den chcem sa opýtat my občania z vyšneho konca mam ekde čakat na autobus ked prší? Ved to je hrozne mláky pred zastávkou človek trpne kedy dostane sprchu lebo auta si mlaku nevšimnu alebo aj všimnu odzadu na vas tiež prší hlavna vec že je pekna a učelna a ešte by mala byt osvetena lebo sa už stalo že nás šofer nevidel my sme asi nie občania Liskovej hlavna vec že pred KD je vysvietené ako v Las Vegas nechsi to p. starosta a p.poslanci aj za vyšný koniec mame kandidatov slubovali ked bolo treba podpisy vyskušaju dakujem


 

Na odstránenie jamy na vozovke III. triedy pri autobusovej zastávke na Váš podnet bola podaná žiadosť na Vodárenskú spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok. Existujúci stav bol zdokumentovaný a priložený ako foto dokumentačná príloha ku žiadosti. Taktiež bol osobne prekonzultovaný s kompetentným pracovníkom horeuvedenej spoločnosti. Bolo prisľúbené, že nežiadúci stav odstránia čo v najbližšom možnom čase.
Keby ste bývali v inej dedine, to prirovnanie ohľadom verejného osvetlenia by ste použili celkom iné. Čo sa týka osvetlenia , naša obec je osvetlená veľmi dobre. Nájdu sa ojedinené miesta, kde by bolo treba nejaké to svetlo doplniť. Pri autobusovej zastávke sa svetlo verejného osvetlenia nachádza vo vzdialenosti 5-10 metrov. Ak máte iné doplňujúce riešenie ohľadom vylepšenia osvietenia autobusovej zastávky, napíšte mi na e-mail: starosta@liskova.sk alebo to s Vami preberiem aj osobne.

pridané 2.10.2017 15:44:50, IP: 78.141.106.165

výhovorky

Dobrý deň Vážení všetci na obecnom úrade a aj poslanci. Táto diskusia je na dve veci. Asi viete na aké. Nič sa tu človek nedozvie, len samé výhovorky a motanie sa stále okolo toho istého. Začnite už konečne uvažovať a odpovedať zrozumiteľne a jesne. Keď sa niekto jasne na niečo spýta dajte mu jasnú odpoveď. A nie výhovorky. Prevezmite už konečne zodpovednosť za to čo robíte. Boli ste tam zvolení občanmi Liskovej a dosadení na úrad asi z vyššej moci. Ale keď ste na takých pozíciách treba prevziať zodpovednosť. To nie pohodička na štyri roky. Pozrite sa čo ja za Vami odkedy tam sedíte. Nič. Nikto sa tu na tejto diskusii nič nedozvie. Tak skúste ísť medzi ľudí a pýtajte sa ich. Ale na to asi nemáte odvahu.

Ja


 
pridané 28.9.2017 12:38:33, IP: 91.127.136.61

výpadky elektriny

Dobrý deň, chcem sa opýtať na časté, skoro pravidelné výpadky elektriny v našej obci. Ako je možné, že na vypnutie elektriny nie sú občania vopred upozornení? Či už tie krátkodobé ( výpadok na pár sekúnd ) alebo niekedy aj viac ako hodinové. Starší občania si to síce skoro ani nevšimnú, ale niektoré domácnosti a firmy sú na elektrinu a normálny chod internetu v tejto dobe odkázané a môže im to spôsobiť nemalé komplikácie. To príde všetkým v obci normálne a nikto s tým nemá problém?


 

Dobrý deň, na základe viacerých krátkodobých výpadkov elektriny v našej obci sme po telefonickom doporučení od Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia dňa 11.09.2017 poslali na ich internetovú adresu (adresa je: prevadzkovatel@sse-d.sk) požiadavku na monitorovanie nielen dlhodobých či plánovaných, ale aj aj krátkodobých výpadkov elektriny v obci. Ich odpoveď citujem:
"Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. (ďalej len SSE-D) na základe doručenej reklamácie preverila poruchy distribúcie elektrickej energie v obci Lisková. Výpadky počas poruchových stavov boli spôsobené poškodením komponentov elektrického vedenia VN následkom nepriaznivých poveternostných podmienok ako aj ďalšími vonkajšími vplyvmi na elektrické vedenie. Uvedené poruchové stavy vznikli bez zavinenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D.
Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) má Prevádzkovateľ distribučnej sústavy SSE-D právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny o. i. pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania. V takýchto prípadoch SSE-D neuznáva reklamácie odberateľov na výpadky v distribúcii elektrickej energie a požiadavky na náhradu škody vzniknutej počas trvania poruchových stavov.
SSE-D vykonáva systematické opatrenia na obmedzenie vzniku porúch v distribučnej sústave a tým aj skvalitnenie dodávky el. energie všetkým svojim zákazníkom. Poruchové stavy sú však zapríčinené rôznymi vplyvmi a nie je možné im predchádzať úplne. Odstraňovanie následkov porúch vykonávajú pracovníci SSE-D s maximálnym možným nasadením s minimalizovaním času bezprúdia.
Spoločnosť Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. monitoruje poruchové stavy nepretržite prostredníctvom elektronických systémov a následne prijíma nevyhnutné opatrenia na eliminovanie týchto stavov.
V závere sa Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. ospravedlňuje všetkým odberateľom za vzniknuté nepríjemnosti. Ďakujeme za porozumenie."
Edita Forgáčová, OÚ Lisková

pridané 21.9.2017 15:21:31, IP: 87.197.108.147

KD

Kedy ide byt kolaudacia ked uz balia lesenie okolo KD

Preco nik nezverejnil ako to je s firmou Krypton. posledne co tu je, tak je to ze firma chce odstupit od zmluvy. Myslim ze je to dost chulostiva tema a nikto nic ohladom tejto veci nevie. Ci to je ako s dialnicami na slovensku? :)


 
pridané 20.9.2017 15:47:08, IP: 78.141.95.131

zápisnica zo zasadnutia OZ

Kedy bude zverejnená zápisnica zo zasadnutia OZ , konaného 8.8.2017 ?. Už je od vtedy 43 dní.

Piroh Ferdinand


 

Ďakujeme za upozornenie, zápisnica bola zverejnená na stránke.

Položky 21-30 z 50

Odpoveď

Pridať príspevok

 
pridané 10.10.2017 14:13:11, IP: 91.127.142.160

Autobusová zastávka

Ing. Jozef Murina, starosta obce


 

dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka