Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia

Vážení návštevníci webových stránok obce Lisková
V rámci skvalitnenia a zefektívnenia vybavovania vašich otázok týkajúcich sa informácií poskytovaných obcou alebo obecným zastupiteľstvom sme pre Vás pripravili novú formu komunikácie s nami.
Máte otázky, pripomienky, podnety, ktoré sa týkajú obce alebo obecného zastupiteľstva? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť? Napíšte svoju otázku, podnet v priloženom formulári a v čo najkratšom čase Vám zodpovie starosta, príslušný pracovník OÚ, alebo člen obecného zastupiteľstva.
Rubrika nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.
Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky.

POZOR: Príspevok, ktorý nebude obsahovať meno a priezvisko odosielateľa nebude zverejnený a nebude naň ani odpovedané!

Všeobecné pravidlá diskusie


 

Diskusia

Pridať príspevok

 
pridané 4.10.2017 15:28:19, IP: 195.168.12.173

Autobusová zastávka

Dobrý den chcem sa opýtat my občania z vyšneho konca mam ekde čakat na autobus ked prší? Ved to je hrozne mláky pred zastávkou človek trpne kedy dostane sprchu lebo auta si mlaku nevšimnu alebo aj všimnu odzadu na vas tiež prší hlavna vec že je pekna a učelna a ešte by mala byt osvetena lebo sa už stalo že nás šofer nevidel my sme asi nie občania Liskovej hlavna vec že pred KD je vysvietené ako v Las Vegas nechsi to p. starosta a p.poslanci aj za vyšný koniec mame kandidatov slubovali ked bolo treba podpisy vyskušaju dakujem


 

Na odstránenie jamy na vozovke III. triedy pri autobusovej zastávke na Váš podnet bola podaná žiadosť na Vodárenskú spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok. Existujúci stav bol zdokumentovaný a priložený ako foto dokumentačná príloha ku žiadosti. Taktiež bol osobne prekonzultovaný s kompetentným pracovníkom horeuvedenej spoločnosti. Bolo prisľúbené, že nežiadúci stav odstránia čo v najbližšom možnom čase.
Keby ste bývali v inej dedine, to prirovnanie ohľadom verejného osvetlenia by ste použili celkom iné. Čo sa týka osvetlenia , naša obec je osvetlená veľmi dobre. Nájdu sa ojedinené miesta, kde by bolo treba nejaké to svetlo doplniť. Pri autobusovej zastávke sa svetlo verejného osvetlenia nachádza vo vzdialenosti 5-10 metrov. Ak máte iné doplňujúce riešenie ohľadom vylepšenia osvietenia autobusovej zastávky, napíšte mi na e-mail: starosta@liskova.sk alebo to s Vami preberiem aj osobne.

pridané 2.10.2017 15:44:50, IP: 78.141.106.165

výhovorky

Dobrý deň Vážení všetci na obecnom úrade a aj poslanci. Táto diskusia je na dve veci. Asi viete na aké. Nič sa tu človek nedozvie, len samé výhovorky a motanie sa stále okolo toho istého. Začnite už konečne uvažovať a odpovedať zrozumiteľne a jesne. Keď sa niekto jasne na niečo spýta dajte mu jasnú odpoveď. A nie výhovorky. Prevezmite už konečne zodpovednosť za to čo robíte. Boli ste tam zvolení občanmi Liskovej a dosadení na úrad asi z vyššej moci. Ale keď ste na takých pozíciách treba prevziať zodpovednosť. To nie pohodička na štyri roky. Pozrite sa čo ja za Vami odkedy tam sedíte. Nič. Nikto sa tu na tejto diskusii nič nedozvie. Tak skúste ísť medzi ľudí a pýtajte sa ich. Ale na to asi nemáte odvahu.

Ja


 
pridané 28.9.2017 12:38:33, IP: 91.127.136.61

výpadky elektriny

Dobrý deň, chcem sa opýtať na časté, skoro pravidelné výpadky elektriny v našej obci. Ako je možné, že na vypnutie elektriny nie sú občania vopred upozornení? Či už tie krátkodobé ( výpadok na pár sekúnd ) alebo niekedy aj viac ako hodinové. Starší občania si to síce skoro ani nevšimnú, ale niektoré domácnosti a firmy sú na elektrinu a normálny chod internetu v tejto dobe odkázané a môže im to spôsobiť nemalé komplikácie. To príde všetkým v obci normálne a nikto s tým nemá problém?


 

Dobrý deň, na základe viacerých krátkodobých výpadkov elektriny v našej obci sme po telefonickom doporučení od Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia dňa 11.09.2017 poslali na ich internetovú adresu (adresa je: prevadzkovatel@sse-d.sk) požiadavku na monitorovanie nielen dlhodobých či plánovaných, ale aj aj krátkodobých výpadkov elektriny v obci. Ich odpoveď citujem:
"Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. (ďalej len SSE-D) na základe doručenej reklamácie preverila poruchy distribúcie elektrickej energie v obci Lisková. Výpadky počas poruchových stavov boli spôsobené poškodením komponentov elektrického vedenia VN následkom nepriaznivých poveternostných podmienok ako aj ďalšími vonkajšími vplyvmi na elektrické vedenie. Uvedené poruchové stavy vznikli bez zavinenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D.
Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) má Prevádzkovateľ distribučnej sústavy SSE-D právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny o. i. pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania. V takýchto prípadoch SSE-D neuznáva reklamácie odberateľov na výpadky v distribúcii elektrickej energie a požiadavky na náhradu škody vzniknutej počas trvania poruchových stavov.
SSE-D vykonáva systematické opatrenia na obmedzenie vzniku porúch v distribučnej sústave a tým aj skvalitnenie dodávky el. energie všetkým svojim zákazníkom. Poruchové stavy sú však zapríčinené rôznymi vplyvmi a nie je možné im predchádzať úplne. Odstraňovanie následkov porúch vykonávajú pracovníci SSE-D s maximálnym možným nasadením s minimalizovaním času bezprúdia.
Spoločnosť Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. monitoruje poruchové stavy nepretržite prostredníctvom elektronických systémov a následne prijíma nevyhnutné opatrenia na eliminovanie týchto stavov.
V závere sa Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. ospravedlňuje všetkým odberateľom za vzniknuté nepríjemnosti. Ďakujeme za porozumenie."
Edita Forgáčová, OÚ Lisková

pridané 21.9.2017 15:21:31, IP: 87.197.108.147

KD

Kedy ide byt kolaudacia ked uz balia lesenie okolo KD

Preco nik nezverejnil ako to je s firmou Krypton. posledne co tu je, tak je to ze firma chce odstupit od zmluvy. Myslim ze je to dost chulostiva tema a nikto nic ohladom tejto veci nevie. Ci to je ako s dialnicami na slovensku? :)


 
pridané 20.9.2017 15:47:08, IP: 78.141.95.131

zápisnica zo zasadnutia OZ

Kedy bude zverejnená zápisnica zo zasadnutia OZ , konaného 8.8.2017 ?. Už je od vtedy 43 dní.

Piroh Ferdinand


 

Ďakujeme za upozornenie, zápisnica bola zverejnená na stránke.

pridané 17.9.2017 16:03:32, IP: 78.141.95.12

Otazka.

Dobrý deň.Chcel by som sa opýtať kedy naša obec trošku začne oživať! Naša obec a jej rozvoj nula bodou.Ľudom s okolitytich obci začíname byť na smiech.a ako ta naša Mega akcia Liskova sa zabáva?hanba. A ešte materiál ktorý sa nachádza na streche KD sa vplyvom poveternostnim NIČí!!!Kto to zaplati?

ŠTEFAN


 

Nakoľko na ohlasy ohľadom akcie Lisková sa zabáva bolo odpovedané v predošlých odpovediach, reagovať už nebudem.
Stavenisko na stavbe: „Prístavba, prestavba a nadstavba kultúrneho domu Lisková“ bolo odovzdané začiatkom septembra 2016 spoločnosti KRYPTON s.r.o. Od tej chvíle za všetky činnosti spojené s pracoviskom, bezpečnosťou práce, uskladnením materiálov a realizáciou stavebných prác plne zodpovedá vyššie uvedená spoločnosť. Na nevhodné uskladnenie materiálu na streche KD bola spoločnosť upozornená stavebným dozorom Ing. Dušanom Mišíkom vrátane starostu obce. V prípade znehodnotenia materiálu si budeme vzniknutú škodu uplatňovať u spoločnosti KRYPTON s.r.o.
Ing. Jozef Murina, starosta obce

pridané 30.8.2017 13:38:38, IP: 78.141.95.131

Kultúrny dom

Dobrý deň, chcela by som vedieť, prečo sa na Kultúrnom dome nič nerobí...

Janka


 

Problémy ohľadom výstavby kultúrneho domu sa začali už v mesiaci jún, kedy práce pri prestavbe nepokračovali dostatočne rýchlo. Už vtedy sme na kontrolných dňoch požadovali navýšenie počtu pracovníkov, predĺženie pracovnej doby a realizovanie prác aj cez soboty, aby práce boli ukončené v stanovenom termíne – 30. septembra 2017. Zhotoviteľ – spoločnosť KRYPTON s.r.o. Poprad nás v tom čase ubezpečoval, že práce v tomto termíne dokončia. Neskôr poukazoval na potrebu ďalších prác naviac a v zmysle zmluvy aj predĺženie termínu ukončenia výstavby. Nakoľko zhotoviteľ neplnil harmonogram výstavby, ďalšie dodatky k zmluve o navýšení prác akceptované neboli. Na stavbe počas výstavby v tomto období pracovali len 4 – 7 pracovníci. A čo bolo horšie, prestali sa realizovať aj práce, ktoré boli robené v subdodávkach. Hlavnou príčinou bola nesolventnosť zhotoviteľa, ktorý bol viackrát upovedomovaný výzvami a bol pozvaný aj na prerokovanie na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa ale nezúčastnil. Nakoniec bolo iniciované osobné stretnutie v spoločnosti KRYPTON v Poprade s jej zástupcami. Za obec Lisková sa stretnutia zúčastnil starosta obce Ing. Jozef Murina, hlavná kontrolórka obce Janka Tomková, stavebný dozor Ing. Dušan Mišík a právnička zastupujúca obec JUDr. Janka Kantíková. Výsledkom tohto rokovania bolo, že spoločnosť KRYPTON požiadala o ukončenie zmluvy dohodou. Ako dôvod uviedla nedostatok finančných prostriedkov na ukončenie diela. V súčasnosti prebiehajú rokovania a vyhodnocovania, akým spôsobom sa zmluva ukončí. Zároveň sa pripravuje odovzdanie staveniska, odsúhlasujú sa vykonané práce, jedná sa o dokončení niektorých rozrobených prác a pod. Po ukončení zmluvného vzťahu so spoločnosťou KRYPTON budeme musieť pristúpiť k výberu nového zhotoviteľa. Čaká nás náročný a zdĺhavý proces a verím, že už bude so šťastným koncom.
Ing.Jozef Murina, starosta obce

pridané 17.8.2017 15:06:29, IP: 78.141.106.165

blokácia

Dobrý deň ešte by som mal jednu pripomienku k blokáciám križovatky pri SCP nazývanú ako štrajk. Kvitujem to a plne to podporujem. Konečne sa niekto odvážil k tomu na čo ja apelujem už dlhú dobu. Ale bolo by dobré, ak sa ešte bude konať takéto niečo - ak sa zablokuje križovatka pri supre treba zablokovať aj prechod cez Liskovú. Lebo zopár áut si postojí v kolóne v Ružomberku ale všetko ostatné ide cez Liskovú. A nám predsa ide o našu obec. Takže do budúcna treba blokovať aj prejazd cez Liskovú. Ak to tak bude rád sa k tomu pripojím.

Richard Rehanek


 

Myšlienka blokácie je ako nevyhnutné krajné riešenie niekedy potrebná a veľmi účinná. Deklarujú to aj blokácie z okolia Žiliny a Prešova. Má svoje opodstatnenie vtedy, keď je urobená dôsledne a úplne. V predošlých prípadoch sme chceli odstaviť aj cestu medzi L. Teplou, Liskovou a Likavkou. Zvolilo sa miesto na prechode v Likavke. Avšak niektorí šoféri využili obchádzku popri pekárni Včela a účinok nebol taký, ako to bolo potrebné. Keďže blokácia sa môže robiť len na prechodoch, nabudúce navrhnem blokáciu na prechode pri cintoríne, pred domom p. Šišku a domom p. Reháneka, t.j. Vašim. Je však k tomu potrebných 40-50 ľudí. Dúfam, že to naši spoluobčania zoberú vážne a podporia dobudovanie diaľnice D1. Pri predošlých dvoch blokáciách účasť našich spoluobčanov bola minimálna, spočítal by som ich na obidvoch svojich rukách. Keď to bude aktuálne, určite Vás oslovím a blokácia v našej obci bude stopercentná.
Ing. Jozef Murina - starosta obce

pridané 17.8.2017 15:02:43, IP: 78.141.106.165

lisková sa zabáva a iné

Tak ako to tu čítam tak je veľká pravda že v našej obci sa celý rok nič nedeje. Ako keby "skapal pes". Nechodím na toto podujatie lebo pozerať sa každý rok na to isté ma nebaví. A ešte k tomu ak akciu organizuje obec a za guláš sa platí..... Nejde o tých pár euro ale keď už tak na to by sa hádam peniaze našli. A argument p. starostu, že sa to plánuje pri príležitosti slávnostného otvorenia kultúrneho domu je na smiech. Možno keby ste nevypovedali zmluvu firme ktorá to vyhrala by KD už dávno bol zrekonštruovaný. Ale niekto vybral firmu ktorá je dlžná na všetky strany a nemá ani svoje vlastné mechanizmy tak slávnostného otvorenia sa možno dožijú naše deti. Ozaj ako to vlastne bolo s tým výberom dodávateľa? A ešte jedna vec ma trápi. Asi sa naozaj veľmi šetrí na rekonštrukciu lebo už ani tráva na obecnom sa nekosí. Za čo vlastne platíme dane obci? Pri kontajneroch bordel - áno z časti za to môžu aj občania - ale keby sa častejšie riešil vývoz odpadu asi by to tak nebolo. A to nemá obec ani na to aby niekto kosil obecné pozemky? Cintorín zarastený - pozrite sa na tie chodníky ktoré ste s takou veľkou slávou pred voľbami rýchlo dokončievali. Veď o chvíľu budú splývať s tou nepokosenou trávou. To je tiež vizitka obce, že keď niekto prechádza cez Liskovú tak vidí len burinu popri cestách a chodníkoch. Alebo sa to začne všetko riešiť pred ďalšími komunálnymi voľbami? Prosím Vás už sa trochu spamätajte na úrade a začnite veci riešiť v prospech občanov. Verím ,že tento príspevok uverejníte, lebo v opačnom prípade mi dáte za pravdu.

Richard


 

To, že sa počas roka nič nedeje, je Váš pohľad. Nech to posúdia aj iní spoluobčania. Boli aj takí, ktorí túto akciu ohodnotili kladne, ale aj takí, ktorí povedali v čom by sa to mohlo zlepšiť alebo obohatiť. To, či bol guláš na lístky, zadarmo, alebo za symbolických 50 centov... vo všetkých prípadoch sa našli takí ľudia, čo mali výhrady voči niektorej variante. Kritika je správna vec ale len vtedy, keď sa navrhne aj prípadné riešenie.
Ohľadom výstavby kultúrneho domu a výberu dodávateľa môžem povedať len nasledovné: K procesu verejného obstarávania sme spoločne s niektorými poslancami a zainteresovanými ľuďmi, ktorí sa na tomto procese podieľali pristúpili zodpovedne. Okrem bežného postupu sme pristúpili aj k obhliadke realizovaných stavieb u dvoch zhotoviteľov. U prvého zhotoviteľa na preverovaných stavbách sme zaznamenali veľké nedostatky pri osadení stavieb, praskliny na budovách, zle zrealizované strechy a atika, vo väčšine neodborne urobené obklady. Taktiež deklarovali, že zrealizovali stavbu v celom rozsahu, avšak po miestnom šetrení zrealizovali len jej časť. Väčšina dodávateľov sa sťažovala na neochotu riešiť reklamácie na zhotovené stavebné práce a podobne. Preto sme pristúpili aj k obhliadkam druhého zhotoviteľa. Tu sme zaznamenali kvalitnejšie vykonané práce, prípadné reklamácie boli riešené k spokojnosti objednávateľov. Mínusom však bolo, že firma Krypton, ktorú sme pre realizáciu „ Prestavby, prístavby a nadstavby KD Lisková“ vyberali, bola v tom čase v reštrukturalizácii, avšak podmienky pre daný proces si priebežne plnila. Pri obhliadkach bola zhotovená aj fotodokumentácia , ktorá slúžila v tom čase pre našu potrebu.
Môžem Vás ubezpečiť, že pri výbere sme neuplatnili žiadne procesy a úkony, ktoré by zvýhodnili spomínaného zhotoviteľa. Všetko sme robili s vedomím, aby výstavba KD bola urobená včas a kvalitne. Nebol za tým žiaden úmysel obohatenia, špekulácia alebo uprednostnenie terajšieho zhotoviteľa. Ja osobne nemôžem, ani nebudem nič vytýkať žiadnemu poslancovi, stavebnému dozoru alebo ďalším zainteresovaným, že urobili niečo, čo by poškodilo našej obci .
O nepriaznivej situácii ohľadom výstavby KD sme mali v poslednom období viaceré jednania, či už v rámci kontrolných dní, písomnej korešpondencie alebo osobného stretnutia vo firme Krypton v Poprade. V súčasnosti prebiehajú prehodnocovania a prípravné práce ohľadom ukončenia zmluvy, o ktoré spoločnosť požiadala. Vzniknutá situácia ma vôbec neteší, sú to práce navyše a efekt je v nedohľadne.
Neporiadok okolo kontajnerov je spôsobený na 85 % ľudským faktorom, resp. niektorými spoluobčanmi, ktorí nedôsledne ukladajú a neupravia odpad v nádobách – nestláčajú fľaše, neuložia plasty do seba, hádžu celé krabice do kontajnera, alebo jednoducho položia bezdôvodne odpad vedľa kontajnera. Odvoz odpadu sa oproti minulému obdobiu vykonáva častejšie, avšak niekedy sa stáva, že dôjde k poruchám vozidiel, ktoré realizujú vývoz odpadu alebo je odpad dovezený od cezpoľných podnikateľov vo väčšom množstve.
Je pravda, že sa kosenie trávy v tomto roku uskutočňuje menej častejšie ako v roku minulom. Je to dôsledok toho, že pracovníkov z úradu práce je menej. Na tento rok nebolo z ÚPSVaR vyčlenených dostatok finančných prostriedkov na Zmluvy na realizáciu pomocných prác v obciach. V súčasnosti sme pokosili areál cintorína už tretíkrát, čo podľa mňa nie je až také alarmujúce. V tomto roku bolo aj viacej dní, keď tráva okolo hrobov bola mokrá a kosenie z dôvodu znečistenia pomníkov blatom a mokrou trávou sa muselo viackrát odložiť.
Že na chodníkoch sa rozmnožila burina, s Vami úplne súhlasím a v blízkom čase zrealizujeme jej postriekanie. To, že sa investičné akcie robia v našej obci nielen pred voľbami ale aj v priebehu iných rokov, si možno pozrieť aj v časti Kronika obce za daný rok, ktorá je na webovej stránke obce.
Také príspevky, ako je tento Váš, nemám dôvod neuverejniť , i keď neskôr. Nechcem sa vyhovárať , ale v tom čase sme pripravovali spomienkovú slávnosť pri 150. výročí narodenia nášho rodáka Dr. Vavra Šrobára a bol som aj odcestovaný.
Ing. Jozef Murina, starosta obce

pridané 5.7.2017 22:05:40, IP: 178.40.156.5

Lisková sa zabáva!!!!!!!!

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na to, kto zorganizoval program na Lisková sa zabáva,kto je za to zodpovedný??? Starosta? Poslanci??? Lebo je to jedna veľká hanba!!!! Tomuto programu sa vôbec hovorí ,,program,, ktorý je hodný 10 teho ročníka tohto podujatia???? Nech sa starosta, ktorý len pučí peniaze ide pozrieť do iných dedín aké sú tam akcie a aký hostia a nie toto!!!! To sa naozaj nenašli peniaze aj na niečo lepšie? Na nejakú známu kapelu alebo speváka???? Hanba naozaj celej našej veľkej dedine! Raz do roka sa tu niečo deje aj to len asi aby sa zalepili oči občanom!
Dúfam že príspevok bude zverejnený!!!
Peter


 

Vážený pán Peter,
určite sú aj známejšie skupiny alebo speváci, ktorých by sme mohli do našej obce pozvať. A práve to plánujeme pri príležitosti slávnostného otvorenia kultúrneho domu, ktorého súčasná rekonštrukcia stojí obec nemalé peniaze. Preto Komisia pre kultúru a šport pri OZ Lisková zvolila pre podujatie Lisková sa zabáva tento variant programu.
Do budúcna určite radi uvítame Vaše nápady či dobré rady na skvalitnenie podujatí, ktoré môžete prezentovať buď priamo na zasadnutí komisie, alebo ich adresovať písomne na obecný úrad. A ak máte záujem o zatraktívnenie uvedeného podujatia, môžete prispieť nejakou drobnosťou do tomboly, čo uvítajú nielen organizátori, ale určite poteší aj výhercu.
Ing. Jozef Murina, starosta obce

Položky 31-40 z 55

Odpoveď

Pridať príspevok

 
pridané 10.10.2017 14:13:11, IP: 91.127.142.160

Autobusová zastávka

Ing. Jozef Murina, starosta obce


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka