Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Stránkové dni na stavebnom úrade Vytlačiť
 

Stránkové dni :

 

Pondelok : od 08.00 až 15.00 hod.

Utorok:      od 08.00 až 15.00 hod.

Streda:       od 08.00 až 16.00 hod.

Štvrtok:      od 08.00 až 15.00 hod.

Piatok:        od 08.00 až 14.00 hod.

 

( obedňajšia prestávka je v čase od 11.30 do 12.30 hod. ) 


 
 

stavebný úrad od 1.1.2015Vytlačiť
 

Od 01.01.2015 činnosť stavebného úradu pre Obec Liskovú zabezpečuje na základe zmluvy Mesto Ružomberok.

 

Na základe zmluvy bude Mesto Ružomberok zabezpečovať nasledovné činnosti a úkony stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ) a činnosti a úkony špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov :

 

- vykonávať všetky druhy územných konaní podľa § 33 až § 42

- vykonávať všetky druhy stavebných konaní pre pozemné a inžinierske stavby podľa § 58 až § 70

- povoľovať terénne úpravy, práce podľa § 71 až §74

- vybavovať dodatočné povolenia stavby podľa § 88a

- vykonáva kolaudačné konania podľa § 76 až § 84

- povoľovať zmeny užívania stavieb podľa § 85

- povoľovať alebo nariaďovať odstraňovanie stavieb podľa § 88 § 93

- nariaďovať nevyhnutné úpravy a údržby stavieb podľa § 86 a § 87

- za účasti starostu vykonávať priestupkové konania a konania o správnych deliktoch podľa §105 až §107

- vydávať rozhodnutia nápravných opatrení - zabezpečovania stavieb podľa § 94, vyprataní stavieb podľa § 96 a strpenie prác na susednom pozemku podľa § 135

- na základe podnetov za účasti starostu vykonávať miestne šetrenia v rámci štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 až § 104

- ako špeciálny stavebný úrad podľa zákona č. 135/1961 §3a odst. /3/ v rozsahu ustanovení stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb., vykonávať agendu rozhodnutí pre miestne a účelové komunikácie

 

Činnosť stavebného úradu bude zabezpečovať oddelenie stavebnej správy Mesta Ružomberok .

 

Činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie oddelenie životného prostredia, technickej infraštruktúry a komunálnych služieb Mesta Ružomberok .

 

Stránkové dni sú nasledovné :

 

Pondelok od 08.00 až 15.00 hod. ( obedňajšia prestávka je v čase od 11.30 do 12.30 hod. )

Utorok od 08.00 až 15.00 hod. ( obedňajšia prestávka je v čase od 11.30 do 12.30 hod. )

Streda od 08.00 až 16.00 hod. ( obedňajšia prestávka je v čase od 11.30 do 12.30 hod. )

Štvrtok od 08.00 až 15.00 hod. ( obedňajšia prestávka je v čase od 11.30 do 12.30 hod. )

Piatok od 08.00 až 14.00 hod. ( obedňajšia prestávka je v čase od 11.30 do 12.30 hod. )

 

Žiadosti , návrhy a podnety môžu obyvatelia podávať v klientskom centre do podateľne alebo pri stole č. 7 ( stavebný úrad )  alebo v kancelárii č. 15 na prízemí ( špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie ).  Podrobnejšie kontakty na príslušných pracovníkov sú uvedené na webovej stránke Mesta Ružomberok /Samospráva/Mestský úrad /Oddelenia MsÚ/oddelenie stavebnej správy alebo oddelenie životného prostredia , TI a KS .

 

Na oddelení stavebnej správy bude vybavovaná aj agenda Štátneho fondu rozvoja bývania ( ŠFRB ) – Janka Lačná alebo  Ing. Zuzana Marková.

 

Správne poplatky pri podávaní žiadostí, návrhov a podnetov  budú hradené na mestskom úrade podľa inštrukcií príslušných pracovníkov v hotovosti , cez platobný terminál alebo bankovým prevodom  ( nie formou e-kolkov ).

 

Tlačivá žiadostí a návrhov budú zverejnené na webovej stránke Obce Lisková. 


 
 

OznámenieVytlačiť
 

Na tomto mieste budú zverejňované informácie stavebného úradu.


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka